Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Профил на купувача>Обществени поръчки по ЗОП преди 15.04.2016г.>ЗОП-2016-001; Доставка, инсталиране и поддръжка на офис техника


ЗОП-2016-001; Доставка, инсталиране и поддръжка на офис техника

за нуждите на проект "Усъвършенстване на система за установяване на активи в България", програма BG13, на Норвежки финансов механизъм 2009-2014, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № 812108-36/22.10.2014г.