Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Профил на купувача>Обществени поръчки по ЗОП преди 15.04.2016г.>ЗОП-2015-007; Предоставяне на услуги по чуждоезиково обучение за нуждите на проект: Усъвършенстване на система за установяване на активи в България съгласно договор № 812108-36/22.10.2014г. по НФМ


ЗОП-2015-007; Предоставяне на услуги по чуждоезиково обучение за нуждите на проект: Усъвършенстване на система за установяване на активи в България съгласно договор № 812108-36/22.10.2014г. по НФМ