Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Свободни работни места

На тази страница се публикуват обявите за свободни работни места в КПКОНПИ, както и изискванията към кандидатите.