Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Споразумение с Прокуратурата на Република България

Сключено споразумение за създаване на съвместни екипи между Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и Прокуратурата на Република България