Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Решения за установяване конфликт на интереси по реда на §5, ал.1 от ЗПКОНПИ

 

КПКОНПИ / КПУКИ Първа инстанция Втора инстанция Трета инстанция В сила от
2 Решение № РС-172-17-006 / 23.01.2019 Решение №877/07.02.2019 по адм.д.№462/2019 на АС София област      
1 Решение № РС-139-16-005 / 23.01.2019        
           
48 Решение № РС-194-17-079 / 19.12.2018 Решение №4132/17.06.2019 по адм.д.№1343/2019 на АС София град      
 47 Решение № РС-156-17-078 / 05.12.2018        
46 Решение № РС-035-15-071 / 26.10.2018        
 45 Решение № РС-052-17-070 / 17.10.2018        
 44 Решение № РС-205-15-065 / 19.09.2018 Решение №1281/28.02.2019г по адм.д. №11666/2018г. на Адм.съд София-град      
43 Решение № РС-210-15-061 / 29.08.2018 Решение №472/05.03.2019 по адм.д.№3273/2018 на Адм.съд Пловдив      
42 Решение № РС-005-17-060 / 22.08.2018        
 41 Решение № РС-071-17-059 / 22.08.2018        
40 Решение № РС-101-16-056 / 08.08.2018        
 39 Решение № РС-221-17-054 / 01.08.2018        
38 Решение № РС-217-15-053 / 01.08.2018        
 37 Решение № РС-184-17-052 / 25.07.2018

Решение №2267/30.11.2018г. по адм.д. №2566/2018г. на Адм.съд - Бургас

     
36 Решение № РС-213-15-048 / 25.07.2018 Решение №978/02.05.2019 по адм.д.№2744/2019 на Адм.съд Пловдив      
 35 Решение № РС-002-17-047 / 25.07.2018 Решение №67/04.01.2019г. по адм.д. №9021/2018г на Адм.съд – София град Решение №7406/20.05.2019 по адм. д.№1663/2019 на ВАС   20.05.2019
 34 Решение № РС-037-17-045 / 18.07.2018        
 33 Решение № РС-013-18-044 / 18.07.2018 Решение №5259/01.08.2019 по адм.д.№9897/2018 на АС София град      
 32 Решение № РС-076-17-042 / 11.07.2018        
 31 Решение № РС-032-17-041 / 11.07.2018 Решение №7661/17.12.2018 г. по адм.д. №9244/2018г на Адм.съд – София град Решение №7654/22.05.2019 по адм.д.№2852/2019 на ВАС   22.05.2019
 30 Решение № РС-284-14-040 / 11.07.2018 Решение №508/05.12.2018г. по адм.д. №741/2018г. на Адм.съд – Велико Търново      
 29 Решение № РС-104-17-039 / 11.07.2018 Решение №263/10.01.2019г. по адм.д. №8425/2018г. на Адм.съд – София-град      
 28 Решение № РС-112-16-037 / 11.07.2018        
 27 Решение № РС-008-18-034 / 04.07.2018        
 26 Решение № РС-004-18-033 / 04.07.2018 Решение №1826/18.03.2019г по адм.д. №11164/2018г. на Адм.съд София-град      
 25 Решение № РС-187-15-032 / 27.06.2018        
 24 Решение № РС-186-16-031 / 27.06.2018        
 23 Решение № РС-149-16-030 / 27.06.2018        
 22 Решение № РС-035-17-029 / 27.06.2018        
 21 Решение № РС-28-16-035/ 13.10.2016 на КПУКИ Решение №3284/15.05.2017 г. по дело №1637/2017 на Адм.съд София-град Решение №8988/02.07.2018г. по адм. дело №8319/2017 на ВАС   02.07.2018
 20 Решение № РС-061-16-003 / 31.01.2017 на КПУКИ Определение №3931/14.06.2017г. по адм. д. №2504/2017г. на Адм.съд – София град

Решение №2746/01.03.2018г. по адм. д. № 623/2018 г. на ВАС – 5чл.състав,

допълнено с  Определение №5776/03.05.2018г. на ВАС – 5чл.състав
Определение №9402/10.07.2017г. по адм. д. №6686/2018 г. на ВАС – 7чл.състав 10.07.2018
 19 Решение № РС-108-14-028 / 20.06.2018        
18 Решение № РС-214-15-027 / 20.06.2018 Определение №201/19.12.2018г. по АНД №215/2018г. на Рай.съд - Кнежа      
 17 Решение № РС-019-16-026 / 13.06.2018        
16 Решение № РС-206-16-024 / 06.06.2018        
15 Решение № РС-024-15-022 / 31.05.2018

Решение №994/18.02.2019г. по адм.д. №6980/2018г. на Адм.съд София-град

Решение №1143/22.02.2019г. по адм.д. №6980/2018г. на Адм.съд София-град
     
14 Решение № РС-006-18-019 / 31.05.2018
Решение №7437/10.12.2018г. по адвм.д. №7375/2018г. на Адм. съд – София град      
13 Решение № РС-136-16-016 / 23.05.2018        
12 Решение № РС-125-14-015 / 23.05.2018 Решение от 15.07.2019 по адм.д.№1877/2018 на АС Варна      
11 Решение № РС-136-14-013 / 16.05.2018 Решение №7145/29.11.2018г. по адм.д. №6410/2018г. на Адм.съд – София град      
10 Решение № РС-003-18-012 / 16.05.2018        
9 Решение № РС-014-18-010 / 16.05.2018        
8 Решение № РС-001-18-009 / 16.05.2018        
7 Решение № РС-240-13-008 / 09.05.2018        
6 Решение № РС-220-17-007 / 09.03.2018        
5 Решение № РС-003-17-006 / 09.03.2018        
4 Решение № РС-243-14-005 / 09.03.2018 Решение №387/20.02.2019 по адм.д.№2221/2018 на АС Пловдив      
3 Решение № РС-010-15-004 / 28.02.2018        
2 Решение № РС-214-17-003 / 28.02.2018        
1 Решение № РС-274-13-002 / 08.02.2018         
           
1 Решение № РС-222-16-029  /27.04.2017 Решение №5427/19.09.2017г. по адм.д. №5556/2017г. на Адм.съд София-град Решение №4073/20.03.2019г. по адм. дело №14725/2017 на ВАС   20.03.2019