Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Решения за установяване конфликт на интереси съгласно чл.13, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ

 

КПКОНПИ Първа инстанция Втора инстанция В сила от
         
 27 Решение № РС-252-18-075 / 07.11.2018      
 26 Решение № РС-230-18-073 / 26.10.2018      
25 Решение № РС-340-18-072 / 26.10.2018      
 24 Решение № РС-061-18-069 / 04.10.2018      
23 Решение № РС-203-18-068 / 19.09.2018      
22 Решение № РС-105-18-067 / 19.09.2018      
21 Решение № РС-321-18-066 / 19.09.2018      
20 Решение № РС-080-18-064 / 12.09.2018      
19 Решение № РС-143-18-063 / 12.09.2018      
18 Решение № РС-069-17-062 / 12.09.2018      
 17 Решение № РС-127-18-058 / 22.08.2018      
 16 Решение № РС-199-18-057 / 08.08.2018      
15 Решение № РС-678-18-051 / 25.07.2018      
14 Решение № РС-251-18-050 / 25.07.2018      
13 Решение № РС-202-18-049 / 25.07.2018      
12 Решение № РС-3928-18-043 / 11.07.2018      
11 Решение № РС-098-18-038 / 11.07.2018      
10 Решение № РС-122-18-036 / 04.07.2018      
9 Решение № РС-037-18-035 / 04.07.2018      
8 Решение № РС-108-18-025 / 13.06.2018      
7 Решение № РС-055-18-023 / 08.06.2018      
6 Решение № РС-089-18-021 / 31.05.2018      
5 Решение № РС-088-18-020 / 31.05.2018      
4 Решение № РС-029-18-018 / 31.05.2018      
3 Решение № РС-873-18-017 / 23.05.2018      
2 Решение № РС-068-18-014 / 23.05.2018      
1 Решение № РС-015-18-011 / 16.05.2018