Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Регистър по чл.169 ал.1 т.3 от ЗПКОНПИ

за съставените актове за установяване на административни нарушения и за влезлите в сила наказателни постановления

 

   

номер и дата на АУАН номер и дата на наказателното постановление В сила от
       
59  ПР-00045 / 31.03.2021    
58  ПР-00044 / 19.03.2021    
 57  ПР-00043 / 18.03.2021    
56  ПР-00041  / 11.03.2021    
 55  ПР-00040  / 10.03.2021  Наказателно постановление № НП-00035 / 23.03.2021  
 54  ПР-00039  / 10.03.2021    
 53  ПР-00038  / 26.02.2021    
 52  ПР-00037  / 26.02.2021  Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-05935 / 25.03.2021  
 51  ПР-00036  / 26.02.2021  Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-06608 / 01.04.2021  
 50  ПР-00035  / 26.02.2021    
 49  ПР-00034  / 26.02.2021  Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-06863 / 06.04.2021  
 48  ПР-00033  / 25.02.2021    
 47  ПР-00032  / 25.02.2021    
 46  ПР-00031  / 25.02.2021    
 45  ПР-00030  / 25.02.2021    
 44  ПР-00029  / 24.02.2021  Наказателно постановление № НП-00031  / 11.03.2021  
 43  ПР-00028  / 24.02.2021  Резолюция по чл. 28  от ЗАНН № ЦУ 01-04846 / 10.03.2021  
 42  ПР-00027  / 24.02.2021    
 41  ПР-00026  / 23.02.2021  Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-05755 / 23.03.2021  
40  ПР-00025 / 23.02.2021  Резолюция по чл. 54 от ЗАНН № ЦУ-01-05752 / 23.03.2021  
39  ПР-00024 / 23.02.2021    
38  ПР-00023 / 22.02.2021    
37  ПР-00022 / 22.02.2021    
36  ПР-00021 / 22.02.2021    
35  ПР-00020 / 17.02.2021    
34  ПР-00019 / 12.02.2021    
33  ПР-00018 / 05.02.2021  Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-06998 / 07.04.2021  
32  ПР-00017 / 05.02.2021  Наказателно постановление № НП-00037 / 23.03.2021  
31  ПР-00016 / 05.02.2021  Наказателно постановление № НП-00040 / 07.04.2021  
30  ПР-00015 / 05.02.2021    
29  ПР-00014 / 05.02.2021  Наказателно постановление № НП-00033 от 11.03.2021  
28  ПР-00013 / 05.02.2021    
27  ПР-00012 / 05.02.2021  Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-03623 / 22.02.2021  
26  ПР-00011 / 04.02.2021  Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-03611 / 22.02.2021  
25  ПР-00010 / 04.02.2021  Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-03604 / 19.02.2021  
24  ПР-00009 / 04.02.2021  Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-03608 / 22.02.2021  
23  ПР-00008 / 04.02.2021  Наказателно постановление № НП-00032 / 11.03.2021  
22  ПР-00007 / 04.02.2021  Наказателно постановление № НП-00036 / 23.03.2021  
21  ПР-00006 / 04.02.2021  Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-03241 / 16.02.2021  
20  ПР-00005 / 04.02.2021  Наказателно постановление № НП-00034 от 12.03.2021  
19  ПР-00004 / 29.01.2021  Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-02949 / 11.02.2021  
18  ПР-00003 / 21.01.2021  Резолюция по чл. 54 от ЗАНН № ЦУ 01-04579 / 08.03.2021  
17  ПР-00002 / 15.01.2021  Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-03378 / 17.02.2021  
16  ПР-00001 / 15.01.2021  Резолюция по чл. 54 от ЗАНН № ЦУ-01-07000 / 07.04.2021  
    2020
 15  ПР-483 / 31.12.2020    
14  ПР-482 / 18.12.2020  Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-00913 / 19.01.2021  
13  ПР-481 / 15.12.2020  Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-02187 / 03.02.2021  
12  ПР-480 / 08.12.2020  Резолюция по чл. 54 от ЗАНН № ЦУ 01-00899 / 19.01.2021  
11  ПР-479 / 08.12.2020  Резолюция по чл. 54 от ЗАНН № ЦУ 01-01731 / 29.01.2021  
10  ПР-478 / 10.12.2020  Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-04085 / 26.02.2021   
9  ПР-477 / 10.12.2020    
8  ПР-476 / 10.12.2020    
7  ПР-475 / 10.12.2020  НП-00039 / 01.04.2021  
6  ПР-474 / 10.12.2020  Резолюция по чл. 54 от ЗАНН № ЦУ 01-03647 / 22.02.2021  
5  ПР-473 / 08.12.2020  Резолюция по чл. 54 от ЗАНН № ЦУ 01-02186 / 03.02.2021  
4  ПР-472 / 10.12.2020  Резолюция по чл. 54 от ЗАНН № ЦУ 01-02084 / 02.02.2021  
3  ПР-471 / 08.12.2020  Резолюция по чл. 54 от ЗАНН № ЦУ 01-02081 / 02.02.2021  
2  ПР-470 / 03.12.2020  НП-00008 / 19.01.2021  
1  ПР-469 / 04.12.2020  Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-02773 / 09.02.2021