Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Определения за прекратяване съгласно чл.13, ал.4 от ЗПКОНПИ

 
КПКОНПИ Първа инстанция Втора инстанция Трета инстанция В сила от
           
161  Решение №2633/06.11.2019 Определение №3485/02.12.2019 по гр.д.№2046/2019 на ОС Варна Определение №12/08.01.2020 по гр.д.№649/2019 на АС Варна Определение №23/03.02.2020 по гр.д.№315/2020 на ВКС  
160  Решение №293/06.03.2019 Определение №3/02.01.2020 по гр.д.№191/2019 на СОС      
159  Решение №4/08.01.2020 Определение №65/23.01.2020 по гр.д.№20/2020 на ОС Шумен      
158  Решение №218/20.02.2019 Определение №618/07.10.2019 по гр.д.№982/2019 на ОС Шумен      
157  Решение №1050/05.12.2018

Определение №734/18.04.2019 по гр.д.№1870/2018 на ОС Бургас

Определение №437/06.06.2019 по гр.д.№60/2019 на ОС Ст.Загора
Определение №396/27.09.2019 по гр.д.№468/2019 на АпС Пловдив Определение №440/23.12.2019 по гр.д.№4296/2019 на ВКС  
156  Решение №81/27.02.2017 Определение от 14.08.2019 по гр.д.№2523/2017 на СГС      
155  Решение №689/30.04.2019 Определение №681/14.08.2019 по гр.д.№289/2019 на ОС-Добрич Определение №571/17.09.2019 по гр.д.№447/2019 на ВАпС Определение №397/12.11.2019 по гр.д.№4215/2019 на ВКС  
154  Решение №449/21.10.2015

Определение №550/17.06.2016 по гр.д.№889/2015 на ОС София

Определение от 24.09.2019 по гр.д.№889/2015 на ОС София
Определение №38/06.01.2017 по гр.д.№5958/2016 на САпС Определение №95/21.02.2019 по ч.гр.д.№902/17 на ВКС  
153  Решение №847/17.10.2018 Определение от 07.08.2019 по гр.д.№13990/2018 на СГС      
152

 Решение №834/12.10.2018

 Решение №148/04.02.2019
Определение №124/06.02.2019 по гр.д.№94/2019 на СОС Определение №2672/02.08.2019 по гр.д.№1717/2019 на САпС    
151  Решение №1332/03.07.2019 Определение №2267/31.07.2019 по гр.д.1258/2019 на ОС Варна Определение №530/27.08.2019 по гр.д.№413/2019 на ВАпС Определение №42/21.01.2020 по гр.д.№94/2020 на ВКС  
150  Решение №182/13.02.2019 Определение №2036/09.07.2019 по гр.д.№873/2019 на ОС Варна Определение №519/22.08.2019 по гр.д.№411/2019 на ВАпС Определение №393/16.10.2019 по гр.д.№3770/2019 на ВКС  
149  Решение №147/04.02.2019 Определение №286/20.06.2019 по гр.д.№41/2019 на ОС Разград Определение №596/26.09.2019 по гр.д.№418/2019 на ВАПС Определение №429/06.12.2019 по гр.д.№4621/2019 на ВКС  
148  Решение №140/14.03.2018 Определение №604/21.02.2019 по гр.д.№609/2018 на ОС Варна Определение №391/13.06.2019 по гр.д.№296/2019 на ВАпС Определение №408/20.11.2019 по гр.д.№3191/2019 на ВКС  
147  Решение №110/15.03.2017 Определение №744/05.03.2019 по гр.д.№590/2017 на ОС Варна Определение №260/19.04.2019 по гр.д.№189/2019 на ВАпС Определение №279/15.07.2019 по гр.д.№2525/2019 на ВКС  
146  Решение №706/05.09.2018 Определение от 15.05.2019 по гр.д.№2026/2018 на ОС Варна Определение №392/13.06.2019 гр.д.№298/2019 на ВАпС Определение №336/11.09.2019 по гр.д.№2919/2019 на ВКС  
145  Решение №21027/28.11.2018 Определение №30/7.01.2019 по гр.д.№2715/2018 на ОС Пловдив Определение №35/28.01.2019 по гр.д.№44/2019 на ПАпС Определение №92/27.02.2019 по гр.д.№588/2019 на ВКС  
144  Решение №883/26.10.2018 Определение №281/08.02.2019 по гр.д.№2454/2018 на ОС Пловдив Определение №180/24.04.2019 по гр.д.№160/2019 на АС Пловдив    
143  Решение №112/15.03.2017 Определение №32/08.01.2019 по гр.д.№674/2017 на ОС Пловдив Определение №66/13.02.2019 по гр.д.№77/2019 на АС Пловдив Определение №153/03.04.2019 по гр.д.№1276/2019 на ВКС  
142  Решение №414/28.09.2018 Определение №286/17.04.2019 по гр.д.№7/2018 на ОС Ст.Загора Определение №269/26.06.2019 по гр.д.№337/2019 на ПАпС Определение №351/30.09.2019 по гр.д.№2991/2019 на ВКС  
141  Решение №180/13.02.2018 Определение №343/15.02.2019 по гр.д.№362/2019 на ОС Пловдив Определение №112/11.03.2019 по гр.д.№131/2019 на ПАпС Определение №151/02.04.2019 по гр.д.№1329/2019 на ВКС  
140  Решение №379/16.07.2014 Решение №148/06.06.2016 по гр.д.№669/2014 на ОС Добрич Решение №189/25.11.2016 по гр.д.№452/2016 на ВАпС Определение №187/03.05.2019 по гр.д.№411/2017 на ВКС  
139  Решение №1050/05.12.2018 Определение №437/06.06.2019 по гр.д.№60/2019 на ОС Ст.Загора      
138  Решение №526/20.10.2014 Определение от 26.03.2019 по гр.д.№16264/2014 на СГС Определение №1914/11.06.2019 по гр.д.№2749/2019 на САпС    
137  Решение №742/19.09.2018 Определение от 10.03.20120 по гр.д.№212/2018 на ОС Силистра      
136  Решение №65/16.02.2015 Определение от 25.09.2015 по гр.д.№108/2015 на ОС Кюстендил Определение №3607/14.12.2015 по гр.д.№4805/2015 на САпС Определение №90/21.02.2019 по гр.д.№2932/2016 на ВКС  
135  Решение №50/23.01.2019 Определение от 06.02.2019 по гр.д.№198/2019 на ОС-Варна Определение №211/03.04.2019 по гр.д.№118/2019 на ВАпС Определение №203/15.05.2019 по гр.д.№1692/2019 на ВКС  
 134  Решение №517/21.11.2017 Определение №54/07.02.2019 по гр.д.№59/2018 на ОС Силистра Определение №157/11.03.2019 по гр.д.№120/2019 на ВАпС Определение №223/29.05.2019 по гр.д.№1899/2019 на ВКС  
133  Решение №186/13.02.2019

Определение от 05.04.2019 по гр.д.№41/2019 на ОС Силистра

Определение №190/16.05.2019 по гр.д.№41/2019 ОС Силистра

Определение №470/23.07.2019 по гр.д.№322/2019 на ВАпС Определение №334/18.09.2019 по гр.д.№3156/2019 на ВКС  
132  Решение №845/17.10.2018 Определение №89/31.01.2019 по гр.д.№494/2018 на ДОС Определение №400/17.06.2019 по гр.д.№295/2019 на ВАпС Определение №370/18.10.2019 по гр.д.№3339/2019 на ВКС  
131  Решение №755/26.09.2018 Определение №33/15.01.2019 по гр.д.№462/2018 на ДОС Определение №300/07.05.2019 по гр.д.№186/2019 на ВАпС    
130

 Решение №570/01.08.2018 и

 Решение №571/01.08.2018

Определение №149/08.04.2019 по гр.д.№189/2018 на ОС Силистра Определение №341/21.05.2019 по гр.д.№256/2019 на ВАпС    
129  Решение №493/23.10.2017

 Определение №401/22.11.2018 по гр.д.№359/2017 на ЯОС

 Определение №146/19.04.2019 по гр.д.№359/2017 на ЯОС

 Определение №79/07.03.2019 по ч.гр.д.№39/2019 по описа на БАпС

 Определение №291/11.07.2019 по гр.д.№238/2019 на БАпС

 Определение №81/10.02.2020 по гр.д.№4334/2019 на ВКС  
128  Решение №177/27.05.2015 Определение №1419/27.06.2016 по гр.д.№1485/2015 на ОС Бургас Определение №431/24.08.2016 по гр.д.№330/2016 на АпС Бургас Определение №44/20.02.2019 по гр.д.№164/2017 на ВКС  
127  Решение №591/21.12.2017 Определение от 01.10.2018 по гр.д.№796/2017 на СОС Определение №48/08.01.2019 по гр.д.№6122/2018 на САпС    
126  Решение №738/19.09.2018 Определение №482/11.02.2019 по гр.д.№2175/2018 по описа на ОС Варна Определение №148/06.03.2018 по гр.д.№107/2019 на АпС Варна    
125  Решение №119/01.03.2018 Определение №54/07.02.2019 по гр.д.№59/2018 на ОС Силистра Определение №157/11.03.2019 по гр.д.№120/2019 на АпС Варна    
124

 Решение №494/23.10.2017 и

 Решение №495/23.10.2017

Определение №468/11.02.2019 по гр.д.№2281/2017 на ОС Варна Определение №239/12.04.2019 по гр.д.№177/2019 на АпС Варна    
123          
122  Решение №946/09.11.2018 Определение №2101/25.01.2019 по гр.д.№15139/2018 на СГС Определение №955/18.03.2019 по гр.д.№1176/2019 на САпС    
121  Решение №737/19.09.2018 Определение №325/31.01.2019 по гр.д.№2174/2018 на ОС Варна      
120

 Решение №992/21.11.2018 и

№993/21.11.2018
Определение от 07.12.2018 по гр.д.№2640/2018 на ВОС Определение №6/09.01.2019 по гр.д.№2/2019 на АпС Варна Определение №57/12.02.2019 по гр.д.№435/2019 на ВКС  
119  Решение №872/12.10.2018 Определение №2069/11.07.2019 по гр.д.№2382/2018 на ОС Варна Определение №698./11.11.2019 по гр.д.№533/2019 на АС Варна Определение №17/27.01.2020 по гр.д.№216/2020 на ВКС  
118  Решение №840/17.10.2018 Определение №19/11.01.2019 по гр.д.№242/2018 на ОС Силистра Определение №240/12.04.2019 по гр.д.№174/2019 на АпС Варна    
117  Решение №36/27.01.2016 Определение от 01.03.2017 по гр.д.№1200/2016 на СГС Определение №1258/11.04.2017 , по гр.д.№1772/2017 на САС

Определение №375/25.10.2018г по гр.д.№3856/2018 на ВКС

Определение №585/17.12.2018г по гр.д.№3856/2018 на ВКС

17.12.2018
116  Решение №108/09.03.2017

Определение №408/11.06.2018 по гр.д.№150/2017 на ОС Враца

Определение №400/08.05.2019 по гр.д.№150/2017 на ОС Враца

Определение №2319/24.07.2018 по гр.д.№3678/2018 на САС

Определение №2176/28.06.2019 по гр.д.№2962/2019 на САС

   
115  Решение №46/15.02.2012 Решение от 05.10.2016 по гр.д.№2424/2012 на СГС Решение №2185/26.10.2017 по гр.д.№1476/2017 на САС

Определение №343/17.10.2018 по гр.д.№1172/2018 на ВКС

 
114  Решение №326/13.07.2016 Определение №3965/23.08.2018 по гр.д.№191/2016 БлОС      
113  Решение №1024/28.11.2018 Определение от 20.12.2018 по гр.д.№308/2018 на ОС Разград      
112  Решение №39/28.01.2015 Определение от 01.10.2018г по гр.д.№5673/2015г на СГС      
111  Решение №708/05.09.2018 Определение от 09.10.2018г по гр.д.№513/2018г на СОС Определение №938/18.03.2019 по гр.д.№5415/2018 на САпС    
110  Решение №121/22.03.2017 Определение от 23.07.2018г по гр.д.№3781/2017г на СГС Определение №3619/20.11.2018 по гр.д.№5482/2018 на САпС Определение №19/15.01.2019 по гр.д.№3/2019 на ВКС  
109  Решение №414/18.09.2015 Определение от 10.12.2018 по гр.д.№12040/2015 на СГС Определение №2042/19.06.2019 по гр.д.№2207/2019 на САпС    
108  Решение №101/09.03.2017

Определение №355/22.05.2018 по гр.д.№151/2017 на ВрОС

Определение №783/12.11.2018 по гр.д.№151/2017 на ВрОС

Определение №2496/07.08.2018 по гр.д.№3640/2018 на САС    
107  Решение №724/12.09.2018 Определение №523/04.12.2018 по гр.д.№308/2018 на ШОС Определение №70/01.02.2019 по гр.д.№31/2019 на АпС Варна    
106  Решение №87/14.02.2018 Определение от 06.07.2018 по гр.д.№44/2018 на ОС Разград Определение №574/25.09.2018 по ч.гр.д.№467/2018 на АпС Варна Определение №4/03.01.2019 по гр.д.№4539/2018 на ВКС  
105  Решение №740/19.09.2018 Определение №865/02.10.2018 по гр.д.№250/2018 на ОС Разград Определение №669/29.10.2018 по ч.гр.д.№566/2018 на АпС Варна    
104  Решение №63/09.02.2018 Протоколно определение от 08.06.2018 по гр.д.№586/2017 на ОС Варна Определение №422/17.07.2018 по в.ч.гр.д.№347/2018 на АпС Варна Определение №357/19.10.2018 по гр.д.№3793/2018 на ВКС  
103  Решение №733/19.09.2018 Протоколно определение от 23.10.2018 по гр.д.№2251/2018 на ОС Варна Определение №726/13.11.2018 по в.ч.гр.д.№604/2018 на АпС Варна Определение №91/26.02.2019 по гр.д.№338/2019 на ВКС  
102  Решение №739/19.09.2018 Определение №188/01.10.2018 по гр.д.№151/2018 на ОС Търговище Определение №683/05.11.2018 по в.ч.гр.д.№567/2018 на АпС Варна Определение №47/04.02.2019 по гр.д.№340/2019 на ВКС  
101  Решение №84/01.03.2017 Протоколно определение от 25.04.2018 по гр.д.№1014/2018 на ОС Варна Определение №568/25.09.2018 по в.ч.гр.д.№472/2018 на АпС Варна    
100  Решение №1123/28.11.2018 Определение №3251/10.12.2018 по гр.д.№2660/2018 на ОС Варна Определение №22/11.01.2019 по в.ч.гр.д.№1/2019 на АпС Варна Определение №68/13.02.2019 по гр.д.№499/2019 на ВКС  
99

Решение №90/01.03.2017 и

№91/01.03.2017
Протоколно определение от 13.09.2018 по гр.д.№480/2017 на ОС Варна Определение №44/19.01.2019 на в.ч.гр.д.№19/19 по описа на ВАпС, АпС Варна Определение №165/10.04.2019 по гр.д.№1328/2019 на ВКС  
98  Решение №580/19.12.2017 Протоколно определение от 20.06.2018 по гр.д.№343/2017 на ШОС Определение №436/20.07.2018 по в.ч.гр.д.№363/2018 на АпС Варна Определение №288/21.09.2018 по гр.д.№3283/2018 на ВКС  
97  Решение №142/05.04.2017 Определение №2359/26.11.2018 по гр.д.№876/2017 на ПОС Определение №45/30.01.2019 по гр.д.№37/2019 на ПАпС Определение №344/18.09.2019 по гр.д.№3254/2019 на ВКС  
96  Решение №303/06.06.2018 Определение №857/25.10.2018 по гр.д.№72/2018 на ОС Ст.Загора Определение №113/11.03.2019 по гр.д.№118/2019 на ПАпС Определение №192/07.05.2019 по гр.д.№1512/2019 на ВКС  
95  Решение №237/09.05.2018 Определение №2534/12.12.2018 по гр.д.№1090/2018 на ПОС Определение №97/27.02.2019 по гр.д.№58/2019 на ПАпС Определение №166/18.04.2019 по гр.д.№1528/2019 на ВКС  
94  Решение №86/14.02.2018 Определение №2387/27.11.2018 по гр.д.№440/2018 на ПОС Определение №106/07.03.2019 по гр.д.№109/2019 на ПАпС Определение №212/17.05.2019 по гр.д.№1678/2019 на ВКС  
93  Решение №114/21.02.2018 Определение №915/28.11.2018 по гр.д.№137/2018 на ХОС Определение №22/21.01.2019 по гр.д.№16/2019 на ПАпС Определение №109/13.03.2019 по гр.д.№972/2019 на ВКС  
92  Решение №2286/02.10.2019 Определение от 14.11.2019 по гр.д.№294/2019 на ОС Разград      
91  Решение №312/06.06.2018 Определение №2501/21.12.2018 по гр.д.№886/2018 на БОС Определение №119/08.03.2019 по ч.гр.д.№89/2019 на БАпС    
90  Решение №998/21.11.2018 Определение №1136/28.11.2018 по гр.д.№300/2018 на РзОС Определение №29/17.01.2019 по в.ч.гр. д.17/2019 на ОС Варна Определение №73/19.02.2019 по гр.д.№644/2019 на ВКС  
89  Решение №4/10.01.2019 Определение №632/11.10.2019 по гр.д.№16/2019 на ОС Шумен Определение №718/18.11.2019 по гр.д.№565/2019 на ВАпС    
88  Решение №62/11.02.2015

Определение №661/18.03.2016 по гр.д.№864/2015 на БОС.

Определение №1353/17.06.2016 по гр.д.№864/2015 на БОС

Определение №1374/12.07.2018 по гр.д.№864/2015 на БОС

Определение №2399/07.12.2018 по гр.д.№864/2015 на БОС

 

Определение №308/15.06.2016 по гр.д.№216/2016г на БАС

Определение №394/25.07.2016 по гр.д.№308/2016г на БАС

Определение №269/17.08.2018г по гр.д.№246/2018г на БАС

Определение №63/22.02.2019 по гр.дело №16/2019 на АпС Бургас 

 

 

   
87  Решение №1025/28.11.2018 Определение №3252/10.12.2018 по гр.д.№2659/2018 на ОС Варна Определение №9/09.01.2019 по в.ч.гр.д.№4/2019 на АпС Варна Определение №60/13.02.2019 по гр.д.№444/2019 на ВКС  
86  Решение №533/09.12.2015 Определение от 21.06.2016 по гр.д.№3306/2015 на ОС Варна Определение от 29.09.2016 по гр.д.№463/2016 на АпС Варна Определение №584/17.12.2018 по гр.д.№5357/2016 на ВКС  
85  Решение №948/07.11.2018 Определение №1036/08.11.2018 по гр.д.№293/2018 на ОС Разград Определение №775/03.12.2018 по гр.д.№622/2018 на АпС Варна Определение №61/08.02.2019 по ч.гр.д.№425/2019 на ВКС  
84  Решение №780/04.10.2018 Определение №997/30.10.2018 по гр.д.№260/2018 на ОС Разград Определение №801/13.12.2018 по гр.д.№630/2018 на ВАпС Определение №32/24.01.2019 по гр.д.№174/2019 на ВКС  
 83  Решение №491/23.10.2017 Определение №41/02.11.2018 по гр.д.№278/2017 на ОС Разград Определение №818/28.12.2018 по гр.д.№646/2018 на ВАпС Определение №164/10.04.2019 по гр.д.№780/2019 на ВКС  
82  Решение №732/19.09.2018 Определение от 03.10.2018 по гр.дело №12353/2018 на СГС Определение 3996 от 21.12.2018 по ч. гр. дело №5258/2018 на САпС Определение №64/12.02.2019 по гр.д.№405/2019 на ВКС  
81  Решение №765/26.09.2018 Определение №2609 от 11.10.2018 по гр.д.№2292/2018 на ОС Варна Определение №681 от 02.11.2018 по гр.д.№568/2018 на АпС Варна Определение №574/10.12.2018 по гр.д.№4477/2018 на ВКС  
80  Решение №327/13.06.2018 Определение №784/12.09.2018 по гр.д.№153/2018 на ОС Разград Определение №729/14.11.2018 по ч.гр.д.№598/2018 на АпС Варна Определение №13/13.01.2019 по гр.д.№4887/2018 на ВКС  
79  Решение №124/07.03.2018 Определение от 10.09.2018 по гр.д.№43/2018 на ОС Търговище Определение №663/25.10.2018 по гр.д.№527/2018 на АпС Варна Определение №8/08.01.2018 по гр.д.№4827/2018 на ВКС  
78  Решение №62/11.02.2015

Определение №1748/16.07.2015 по гр.д.№864/2015 на ОС Бургас

Определение №1374/12.07.2018 по гр.д.№864/2015 на ОС Бургас

Решение №162/12.04.2019 по гр.д.№864/2015 на ОС Бургас

Определение №394/25.07.2016 по гр.д.№308/2016 на АпС Бургас

Определение №269/17.08.2018 по ч.гр.дело №246/2018 на АпС Бургас
   
77  Решение №34/27.01.2016 Определение №2046/09.08.2018 по гр.д.№212/2016 на ОС Варна Определение №725/13.11.2018 по ч.гр.д.№580/2018 на АпС Варна Определение №17/15.01.2019 по гр.д.№83/2019 на ВКС  
76  Решение №130/06.06.2007 Решение №39/16.11.2016 по гр.д.№66/2010 на ОС Разград Решение №99/19.07.2018 по гр.д.№503/2017 на АС Варна Определение №160/12.04.2019 по гр.д.3586/2018 на ВКС  
 75  Решение №401/27.06.2018 Определение от 18.07.2018 по гр.д.№8805/2018 на СГС Определение №3274/25.10.2018 по гр.д.№4500/2018 на САпС    
74  Решение №204/01.06.2016 Определение от 25.07.2018г по тр.д. №152/2016 на РОС Определение №579/26.09.2018 по гр.д.№479/2018 на АпС Варна Определение №402/21.11.2018 по гр.д.№4263/2018 на ВКС  
73  Решение №241/09.05.2018 Определение №1512/17.07.2018 по гр.д.№1101/2018на ОС Пловдив Определение №387/19.09.2018 по гр.д.№438/2018 на ПАпС Определение №371/02.11.2018 по гр.д.№3942/2018 на ВКС  
72  Решение №353/30.10.2013 Решение №540/05.04.2017 по гр.д.№3020/2015 на ВОС Решение №138/19.10.2017 по гр.д.№340/2017 на ВАпС Определение №256/18.07.2018 по гр.д.№1348/2018 на ВКС  
71  Решение №361/31.08.2017 Определение от 11.07.2018 по гр.д.№177/2017 на ОС Кърджали Определение №416/28.09.2018 по гр.д.№463/2018 на ПАпС Определение №426/06.12.2018 по гр.д.№4125/2018 на ВКС  
70  Решение №503/02.10.2014 Решение №357 от 29.12.2017 по гр.д.№670/2014 на ОС Добрич Решение №95/17.07.2018 по гр.д.№245/2018 АпС-Варна Определение №28/23.01.2019 по гр.д.№3296/2018 на ВКС  
69  Решение №423/28.09.2017 Определение от 28.06.2018 по гр.д.№584/2017 на СОС Определение №3705/27.11.2018 по гр.д.№3757/2018 на САпС    
68  Решение №460/11.10.2017 Протоколно определение от 05.06.2018 по гр.д.206/2017 на ОС Кърджали Определение №395/20.09.2018 по гр.д.№465/2018 на ПАпС Определение №420/04.12.2018 по гр.д.№4189/2018 на ВКС  

67

 Решение №331/29.07.2009 Решение №287/07.03.2017 по гр.д.№1574/2009 на ВОС Решение №82/03.07.2018 по гр.д.№118/2018 на ВАпС Определение №24/22.01.2019 по гр.д.№3726/2018 на ВКС  
66  Решение №103/02.03.2011 Определение №1687/29.06.2018 по гр.д.№453/2011 на ОС Варна Определение №575/25.09.2018 по гр.д.№445/2018 на ВАпС Определение №419/03.12.2018 по гр.д.№4235/2018 на ВКС  
65  Решение №515/02.11.2016 Определение по гр.д.№2128/2016 на ОС Варна Определение №566/25.09.2018 по ч.гр.д.№475/2018 на АпС Варна Определение №362/29.10.2018 по гр.д.№3887/2018 на ВКС  
64  Решение №125/07.03.2018 Определение по гр.д.№549/2018 на ОС Варна Определение №547/19.09.2018 по гр.д.№443/2018 на ВАпС Определение №216/09.05.2019 по гр.д.№49/2019 на ВКС  
63  Решение №397/07.09.2015 Решение №273/19.02.2018 по гр.д.№2606/2015 на ОС Варна Решение №76/19.06.2018 по гр.д.№181/2018 на АпС-Варна Определение №48/05.02.2019 по гр.д.№3733/2018 на ВКС  
62  Решение №85/01.03.2017 Определение №1586/21.06.2018 по гр.д.483/2017 на ВОС Определение №570/25.09.2018 по гр.д.№444/2018 на ВАпС Определение №406/09.11.2018 по гр.д.№4112/2018 на ВКС  
61  Решение №499/01.11.2017 Определение №1595/21.06.2018 по гр.д.№2323/2017 на ВОС Определение №584/28.09.2018 по ч.гр.д.№485/2018 на АпС Варна Определение №373/05.11.2018 по гр.д.№4030/2018 на ВКС  
60  Решение №364/08.09.2017 Определение №1590/21.06.2018 по гр.д.№1966/2017 на ВОС Определение №548/19.09.2018 по ч.гр.д.№460/2018 на АпС Варна Определение №396/19.11.2018 по гр.д.№4111/2018 на ВКС  
59  Решение №584/19.12.2017 Определение от 14.06.2018 по гр.д.№69/2017 на ГОС Определение №281/24.07.2018 по гр.д.№342/2018 на ВТАпС    
58          
57  Решение №233/25.04.2018 Определение №219/11.06.2018 по гр.д.№142/2018 на ОС Шумен Определение №504/16.08.2018 по гр.д.№375/2018 на АпС Варна Определение №334/10.10.2018 по гр.д.№3394/2018 на ВКС  
56  Решение №88/01.03.2017 Определение от 18.05.2018 по гр.д.№523/2017 на ОС Варна Определение №337/15.06.2018 по гр.д.№283/2018 на АпС Варна Определение №344/17.10.2018 по гр.д.№3500/2018 на ВКС  
55  Решение №54/14.03.2016

Определение №982/23.05.2018 по гр.д.№462/16 на БОС

Определение №2412/11.12.2018 по гр.д.№462/2016 на БОС

Определение №332/05.10.2018 по гр. д.№296/2018 на БАпС

Определение №42/11.02.2019 по ч.гр.д.№18/2019 на БАпС

   
54  Решение №458/11.10.2017 Определение №966/22.05.2018 по гр.д.№1568/17 на БОС Определение №229/11.07.2018 по гр.д.№169/2018 на АпС Бургас Определение №463/18.12.2018 по гр.д.№3821/2018 на ВКС  
53  Решение №389/27.08.2015 Определение №246/07.06.2018 по гр.д №882/2015 на ОС В.Търново Определение №266/23.07.2018 по гр.д.№326/2018 на ВТАС    
52  Решение №362/04.07.2014 Определение №245/07.06.2018 по гр.д №657/2014 на ОС В.Търново Определение №274/19.07.2018 по гр.д.№333/2018 на ВТАС    
51  Решение №59/08.02.2017 Определение от 30.05.2018 по гр.д №8/2017 на ОС Габрово Определение №278/25.07.2018 по гр.д.№338/2018 на ВТАпС    
50  Решение №130/07.03.2018 Определение от 04.06.2018 по гр.д №17/2018 на ОС Габрово Определение №268/19.07.2018 по гр.д.№327/2018 на ВТАпС    
49  Решение №433/04.10.2017 Определение от 22.05.2018 по гр.д.№200/2017 на ОС Кърджали Определение №261/13.06.2018 по гр.д.№309/2018 на ПАпС Определение №289/21.09.2018 по гр.д.№2811/2018 на ВКС  
48  Решение №466/18.10.2017 Определение от 23.05.2018 по гр.д.№270/2017 на ОС Разград Определение №403/10.7.2018 по гр.д.№337/2018 на ВАпС Определение №333/10.10.2018 по гр.д.№3352/2018 на ВКС  
47  Решение №236/14.06.2017 Определение от 22.10.2019 по гр.д.№100/2019 на ЯОС Определение №711/31.12.2019 по ч.гр.д.№441/2019 на БОС    
46  Решение №202/04.04.2018 Определение от №11483/21.05.2018 по гр.д.№4952/2018 на СГС Определение №2459/01.08.2018 по гр.д.№3779/2018 на САпС    
45  Решение №236/25.04.2018 Определение от 21.05.2018г по гр.д.№31/2018 на ГОС Определение №244/23.07.2018 по гр.д.№302/2018 на ВТАпС    
44  Решение №566/30.11.2016 Определение №1198/14.05.2018 , по гр.д.№481/2017 на ОС Варна Определение №578/26.09.2018 по гр.д.№440/18 ВАпС Определение №420/22.11.2018 по гр.д.№3977/2018 на ВКС  
43  Решение №218/12.06.2012 Определение №182/10.05.2018 , по гр.д.№295/2013 на ОС Шумен Определение №430/20.07.2018 по гр.д.№357/2018 на ВАпС Определение №333/04.10.2018 по гр.д.№3393/2018 на ВКС  
 42  Решение №179/03.05.2017 Определение от 21.05.2018 по гр.д.№122/2017 на ОС Разград Определение №517/20.08.2018 по гр.д.№427/2018 на АС Варна Определение №338/08.10.2018 по гр.д.№3490/2018 на ВКС  
 41  Решение №161/21.03.2018 Определение №158/24.04.2018 по гр.д.№108/2018 на ШОС Определение №335/14.06.2018 по гр.д.№265/2018 на АпС Варна    
 40  Решение №198/04.04.2018 Определение №167/30.04.2018 по гр.д.№122/2018 на ШОС Определение №372/03.07.2018 по гр.д.№307/2018 на АпС Варна Определение №343/09.10.2018 по гр.д.№3358/2018 на ВКС  
39  Решение №218/18.04.2018 Определение №171/09.05.2018 по гр.д.№139/2018 на ШОС Определение №355/25.06.2018 по гр.д.№302/2018 АпС Варна    
38  Решение №216/07.06.2017 Определение №390/14.05.2018 по гр.д.№149/2017 на ОС Разград Определение №408/11.07.2018 по гр.д.№339/2018 на ВАпС    
37  Решение №416/28.09.2017 Определение от 28.05.2018 по гр.д.№230/2017 на ОС Търговище Определение №356/25.06.2018 по гр.д.№284/2018 АпС Варна Определение №300/01.10.2018 по гр.д.№3347/2018 на ВКС  
36  Решение №187/27.03.2018 Определение от 28.05.2018 по гр.д.№710/2018 на ОС Варна Определение №333/14.06.2018 по гр.д.№274/2018 на АпС Варна Определение №274/30.07.2018 по гр.д.№2614/2018 на ВКС  
35          
34  Решения №103,104,105 от 09.03.2017 Определение от 18.05.2018 по гр.д.№542/2017 на ОС Варна Определение №502/16.08.2018 по гр.д.№385/2018 на АпС Варна Определение №375/06.11.2018 по гр.д.№3635/2018 на ВКС  
33  Решение №562/13.12.2017 Определение №663/15.03.2018 по гр.д.№2747/2017 на ОС Варна Определение №248/09.05.2018 по гр.д.№204/2018 на АпС Варна Определение №277/13.08.2018 по гр.д.№2808/2018 на ВКС  
32  Решение №415/28.09.2017 Определение №304/21.05.2018 по гр.д.471/2017 на ОС Добрич Определение №413 от 12.07.2018 по гр.д.№332/2018 на АпС Варна Определение №331/01.10.2018 по гр.д.№3370/2018 на ВКС  
 31  Решение №217/13.04.2018 Определение №404/17.05.2018 по гр.д.№93/2018 на ОС Разград Определение №383/03.07.2018 по гр.д.№312/2018 на АпС Варна Определение №330/01.10.2018 по гр.д.№3380/2018 на ВКС  
 30  Решение №295/12.07.2017 Определение №407/21.05.2018 по гр.д.№176/2017 на ОС Разград Определение №384/03.07.2018 по гр.д.№314/2018 на АпС Варна Определение №464/18.12.2018 по гр.д.№3266/2018 на ВКС  
29  Решение №563/13.12.2017 Определение от 17.05.2018 по гр.д.№318/2017 ОС Разград Определение от 07.2018 по гр.д.№378/18 на ВАпС Определение №452/11.12.2018 по гр.д.№4464/2018 на ВКС  
28  Решение №189/27.03.2018 Определение от 16.05.2018 по гр.д.№4394/2018 на СГС Определение №1867/14.06.2018 по гр.д.№2899/2018 на АпС София Определение №284/13.09.2018 по гр.д.№2938/2018 на ВКС  
27  Решение №14/17.01.2018 Определение №722/03.04.2018 по гр.д.№158/2018 на ОС Пловдив Определение №231/22.05.2018 по гр.д.№255/2018 на АпС Пловдив Определение №324/28.09.2018 по гр.д.№2770/2018 на ВКС  
26  Решение №590/21.12.2017 Определение №1048/17.05.2018 по гр.д.№3154/2017 на ОС Пловдив Определение №278/21.06.2018 по гр.д.№324/2018 на ПАС Определение №313/04.10.2018 по гр.д.№2987/2018 на ВКС  
25  Решение №99/09.03.2017 Определение №956/04.05.2018 по гр.д.№644/2017 на ОС Пловдив Определение №297/06.07.2018г по гр.д.№341/2018 на АпС Пловдив Определение №404/09.11.2018 по гр.д.№4126/2018 на ВКС  
24  Решение №530/09.11.2016 Определение №955/04.05.2018 по гр.д.№2728/2016 на ОС Пловдив Определение №360/07.09.2018г по гр.д.№414/2018 на ПАпС Определение №357/29.10.2018 по гр.д.№3796/2018 на ВКС  
 23  Решение №35/27.01.2016 Определение №1014/10.05.2018 по гр.д.№239/2016 на ОС Пловдив Определение №328/18.07.2018 по гр.д.№366/2018 АпС Пловдив Определение №360/29.10.2018 по гр.д.№3396/2018 на ВКС  
 22  Решение №42/31.01.2018 Определение №197/27.04.2018 по гр.д.№94/2018 на ВТОС Определение №246/19.07.2018 по гр.д.№306/2018 на АпС В.Търново    
21  Решение №89/01.03.2017 Определение от 03.05.2018 по гр.д.№482/2017 на ВОС Определение №334/14.6.2018 по гр.д.№271/2018 на АпС Варна Определение №332/01.10.2018 по гр.д.№3033/2018 на ВКС  
20  Решение №412/01.09.2015

Определение №592/11.03.2016 по гр.д.№1611/2015 на БОС

Решение №121/16.04.2018 по гр.д.№1611/15 на БОС

Определение №305/14.06.2016 по в.ч.гр.д.№225/2016 БАпС

Решение №51/14.09.2018 по гр.д.№154/2018 БАпС

Определение №268/03.10.2016 по гр.д.№3947/2016 на ВКС

Определение №425/31.05.2019 по гр.д.№171/2019 на ВКС
31.05.2019
19  Решение №589/19.12.2017

Определение №829/03.05.2018 по гр.д.№1915/17 на БОС

Определение №2503/20.12.2018 по гр.д.№1915/17 на БОС

Определение №246/23.07.2018 по гр.д.№199/2018 на БАпС

Определение №187/13.05.2019 по ч.гр.д.№132/2019 на БАпС

   
18  Решение №139/14.03.2018 Определение от 15.05.2018 по гр.д.№68/2018 на РОС Определение №505/16.08.2108 по гр.д.№387/2018 на АпС Варна Определение №303/02.10.2018 по гр.д.№3360/2017 на ВКС  
17

 Решение №3/11.01.2017 и

 Решение №4/11.01.2017 

Прот. определение от 25.04.2018 по гр.д.№97/2017 на ВОС Определение №326/13.06.2018 по гр.д.№248/2018 АпС Варна Определение №318/21.09.2018 по гр.д.№3099/2018 на ВКС  
16  Решение №333/20.07.2016 Определение №1001/24.04.2018 по гр.д.№2016/2016 на ВОС Определение №376/02.07.2018 по гр.д.№295/2018 на АпС Варна Определение №326/28.09.2018 по гр.д.№3354/2018 на ВКС  
15  Решение №434/08.09.2016 Определение от 26.02.2018 по гр.д.№583/2016 на ДОС Определение №299/11.09.2018 по гр.д.№251/2018 на АпС Бургас Определение №183/06.03.2019 по гр.д.№1998/2018 на ВКС  
14  Решение №187/12.05.2016 Определение №96/22.02.2018 по гр.д.№505/2016 на ДОС Определение №212/19.04.2018 по гр.д.№162/2018 на АпС Варна

Определение №189/07.06.2018 по гр.д.№2222/2018 на ВКС

Определение №441/03.12.2018 по гр.д.№2222/2018 на ВКС
 
13  Решение №327/13.07.2016 Определение №116/28.02.2018 по гр.д.№600/2016 на ДОС Определение №230/25.04.2108 по гр.д.№182/2018 на АпС Варн Определение №462/18.12.2018 по гр.д.№2787/2018 на ВКС  
12  Решение №502/26.10.2016 Определение №125/06.03.2018 по гр.д.№584/2016 на ДОС Определение №219/19.04.2018 по гр.д.№166/2018 на АпС Варна

Определение №206/25.06.2018 по гр.д.№2227/2018 на ВКС

Определение №422/04.12.2018 по гр.д.№2227/2018 на ВКС
 
11  Решение №390/20.09.2017 Определение №127/06.03.2018 по гр.д.№451/2017 на ДОС Определение №216/18.04.2018 по гр.д.№180/2018 на АпС Варна

Спряно с

Определение №268/30.07.2018 по гр.дело №2289/2018 на ВКС
 
10          
9  Решение №359/31.08.2017 Определение №641/13.03.2018 по гр.д.№1927/2017 на ВОС Определение №255/14.05.2018 по гр.д.№212/2018 на ВАпС Определение №255/27.07.2018 по гр.д.№2543/2018 на ВКС  
8  Решение №157/19.04.2017 Определение №142/14.03.2018 по гр.д.№343/2017 на ДОС Определение №246/08.05.2018 по гр.д.№199/2018 на ВАпС Определение №322/27.07.2018 по гр.д.№2810/2018 на ВКС  
7  Решение №562/13.12.2017 Определение от 14.03.2018 по гр.д.№2747/2017 на ВОС Определение №248/09.05.2018 по гр.д.№204/2018 на ВАпС Определение №277/13.08.2018 по гр.д.№2808/2018 на ВКС  
6  Решение №332/20.07.2016

Определение от 28.12.2017 по гр.д.№1461/2016 на ВОС

Определение от 20.03.2018 по гр.д.№1461/2016 на ВОС

Определение от 01.02.2018 по гр.д.№47/2018 на ВАпС

Определение №279/21.05.2018 по гр.д.№223/2018 на ВАпС

Спряно с

Определение №275/30.07.2018 по гр.д.№2759/2018 на ВКС
 
5  Решение №326/26.07.2017 Определение от 21.03.2018 по гр.д.№2279/2017 на ВОС Определение №439/20.07.2018 по гр.д.№365/2018 на ВАпС Определение №3/03.01.2019 по гр.д.№4118/2018 на ВКС  
4  Решение №120/01.03.2018 Определение от 23.03.2018 по гр.д.№501/2018 на ВОС Определение №217/19.04.2018 по гр.д.№170/2018 на ВАпС Определение №295/18.09.2018 по гр.д.№2962/2018 на ВКС  
3  Решение №167/26.04.2017 Определение №70/11.04.2018 по гр.д.№112/2017 на ТОС Определение №263/16.05.2018 по гр.д.№221/2018 на ВАпС

Определение №246/26.07.2018 по гр.д.№2760/2018 на ВКС

Определение №423/04.12.2018 по гр.д.№2760/2018 на ВКС
 
2  Решение №2113/21.02.2018 Onpeделение №5541/09.03.2018 по гр.д.№20306/2014 на СГС      03.04.2018
1  Решение №236/14.06.2017

Определение №94/27.03.2018 по гр.д.№196/2017 на ЯОС

Определение №154/25.04.2018 по гр.д.196/2017 на ЯОС

Определение №242/19.07.2018 по гр.д.№188/2018 на БАпС

Определение №236/13.06.2019 по гр.д.№199/2019 на БАпС