Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>За общинските съветници


Актуално - Новини

20.02.2018 | 00:00

За общинските съветници

Във връзка с множеството запитвания относно подаването на декларации за несъвместимост от страна на общинските съветници след влизането в сила на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) уведомяваме, че в деловодството на Народното събрание е внесен законопроект за допълнение на ЗПКОНПИ № 854-01-9 от 19 февруари 2018 г. В него е предвидено нововъведените ограничения да влязат в сила за следващия мандат на общинските съвети от декември 2019 г.

Връщане към списък