Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>ВКС потвърди отнемането на имущество за 191 400 лв.


Актуално - Новини

28.07.2016 | 00:00

ВКС потвърди отнемането на имущество за 191 400 лв.

Върховният касационен съд (ВКС) не допусна касационно обжалване на решението на Варненския апелативен съд, с което по иск на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) от Шенол Илиев се отнема собственост за 191 400 лв.

Процедурата срещу него е по реда на отменения Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност и стартира след присъда за притежание на високорискови наркотични вещества. Шенол Илиев има и предишни присъди за престъпления в обхвата на ЗОПДИППД. От него и съпругата му се отнемат апартамент в Добрич, автомобил и средства, преминали по банкови сметки и от продажба на имущество.

От началото на 2016 г. това е 28-ият окончателно влязъл в сила съдебен акт в полза на КОНПИ като общата стойност на отнетото в полза на държава имущество е 11 455 297 лв.

Връщане към списък