Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Вещи лица ще проверяват пътуванията на братя Галеви


Актуално - Новини

15.12.2016 | 00:00

Вещи лица ще проверяват пътуванията на братя Галеви

Кюстендилският окръжен съд уважи искането на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) за допускане на допълнителни задачи към назначената на предишното заседание съдебно-икономическа експертиза по делото за отнемане на имущество на Пламен Галев и Ангел Христов, известни като  братя Галеви. Вещите лица ще проверяват документацията на една от фирмите за истинността на твърденията на ответниците, че пътуванията им са били служебни командировка.

На заседанието беше приета и поисканата от ответниците допълнителна задача за оценка на огнестрелните оръжия. Следващото открито заседание по делото е на 10 април 2017 г като междувременно на закрито заседание съдът трябва да определи и още едно вещо лице.

Искът за конфискация на имущество на Пламен Галев и Ангел Христов, техните съпруги и контролираните от тях дружества е за над 4 млн. лв. и е внесен от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество в съда в началото на 2012 г., по реда на Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност.

Връщане към списък