Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Великотърновският апелативен съд постанови отнемане на имущество по искане на КУИППД


Актуално - Новини

29.06.2011 | 00:00

Великотърновският апелативен съд постанови отнемане на имущество по искане на КУИППД

На 14 юни 2011 г. Великотърновският апелативен съд постанови отнемане в полза на държавата на имущество придобито от престъпна дейност и състоящо се от два недвижими имота и значителна сума на обща стойност 648 422.84 лв.

Великотърновският апелативен съд уважи мотивираното искане на Комисията за установяване на имущество придобито от престъпна дейност (КУИППД) за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност на М. З., отменяйки първоинстанционно решение на Русенския окръжен съд.

Срещу М.З. има влязла в сила осъдителна присъда и признат за виновен за измама.

Връщане към списък