Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Актуално - Новини

16.01.2019 | 00:00

УТОЧНЕНИЕ

Във връзка с появила се информация, че Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) има намерение да огради част от градинката до паметника на Патриарх Евтимий, уточняваме:

Проектното задание за основен ремонт с консервационно-реставрационни работи и адаптация на съществуваща административна сграда – паметник на културата, на бул. „Патриарх Евтимий“ №2 в София не предвижда ограничаване на достъпа на граждани до прилежащата към сградата градинка в съседство с паметника на Патриарх Евтимий.

В момента изпълнението на обществената поръчка, която беше спечелена от държавното дружество „Реставрация“ ЕАД, е на етап „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен“. Ремонтът трябва да приключи в рамките на две години и предвижда запазване на облика на построената през 1899 г. сграда-паметник на културата, поставяне на рампа за улесняване на достъпа до нея, както и благоустрояване на прилежащите площи.

Връщане към списък