Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Телефони за информация при попълване на декларацията за имущество и интереси:


Актуално - Новини

06.02.2018 | 00:00

Телефони за информация при попълване на декларацията за имущество и интереси:

Тел.: 02 9 866 895 

Президент и вицепрезидент; НС и ЕП; МС и всички министерства; Офицерите от висшия команден състав на въоръжените сили; Ръководителите на задграничните представителства; Лечебните заведения за болнична помощ.

 

Тел.: 02 9 885 854 

КЗК; БНБ; КЗД; КЕВР; ДА; ДК; ИА; АПСК; Митници; НАП; ДНСК; ДФ "Земеделие"; Автомобилна администрация; МОСВ-Агенции; ДАНС; ДАР; ДАТО; НСО; Служба "Военна информация"; НБКСРС; Дирекция "Вътрешна сигурност"; ОДМВР; ББР; НЕК; БЕХ.

 

Тел.: 02 9 888 509 

КС; ВСС; ОМБУДСМАН; КРС; СП; КФН; НОИ; НЗОК и РЗОК; ГД „Изпълнение на наказанията”;        ГД "Охрана"; Областните управители; ЦИК; СЕМ; БНТ; БНР; БТА; БАН; Ректорите на държавните висши училища и началниците на военните академии и училища; ДП „Фонд затворно дело”.

 

Тел.: 02 9 888 507   и  02 9 800 490 

Кметовете и заместник-кметовете на общини и райони; Председателите на общинските съвети, общинските съветници и главните архитекти на общините и районите; Председателите на политическите партии.

 

Тел.: 02 9 800 490 

БЧК; ДП „Български спортен тотализатор“.

 


publicregistry@ciaf.government.bg

Връщане към списък