Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Съобщение - 27.04.2011 г.


Актуално - Новини

27.04.2011 | 00:00

Съобщение - 27.04.2011 г.

Комисията за установяване на имущество придобито от престъпна дейност ще търси възможности за намаляване на разходите и оптимизиране на дейността.

Комисията за установяване на имущество придобито от престъпна дейност (КУИППД) създаде на 21 април работна група, която в едномесечен срок трябва да излезе с предложения за намаляване на разходите.

На заседание на Комисията на 26 април бе взето решение за преструктуриране и оптимизиране дейността на Централно управление - обща администрация. Освободени са 11 служители от Централно управление - обща администрация поради пенсиониране.

На 26 април председателят на Комисията Тодор Коларов се срещна с ръководството на Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ). По предложение на КУИППД ДКСИ ще извърши проверка на работата на Комисията по Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ).

Връщане към списък