Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Съобщение - 21.04.2011г.


Актуално - Новини

21.04.2011 | 00:00

Съобщение - 21.04.2011г.

Министър-председателят на Република България съгласно чл. 12, ал.3 от Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, назначи на поста Председател на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност г-н Тодор Коларов.

Със своя заповед от 20.04.2011г. министър-председателят Бойко Борисов освободи Стоян Кушлев от поста председател на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност.

С друга своя заповед премиерът назначи Тодор Коларов за председател на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност.

Г-н Коларов е с дългогодишен юридически стаж, преподавател е във ВСУ "Черноризец Храбър" . Има магистърски степени по право от СУ "Св. Климент Охридски" и  от Джорджтаунския  университет (Вашингтон, САЩ), докторант по право е в ПУ "Паисий Хилендарски" и е преминал обучение  в Кингс Колидж (Лондон, Великобритания). Бил е анализатор в Световната банка. От януари 2004 г. до настоящото си назначение е юридически съветник в Посолството на САЩ в България. Има специализации и публикации в областта на наказателното право. Роден е на 26 май 1974 г. в Карнобат.
Владее английски и руски, ползва френски език. Семеен, с едно дете. 

Връщане към списък