Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Съобщение - 18.05.2010 г.


Актуално - Новини

18.05.2010 | 00:00

Съобщение - 18.05.2010 г.

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, спечели дело за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Атанас Кантарев от гр.Пловдив. Пловдивският апелативен съд постанови отнемане на имущество на обща стойност 311 809,12 лв.

КУИППД образува производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност срещу лицето Кантарев през м. май 2007 г., след направена проверка по получено уведомление по чл.21, ал.1 от ЗОПДИППД.

Атанас Кантарев е осъден за престъпление по чл.213а, ал.ІІ т.2 и т.4 във вр. с ал. І от НК.

След установяване на всички данни и събиране на необходимите доказателства, КУИППД заведе дело за отнемане на имущество по ЗОПДИППД срещу проверяваното лице и неговото семейство през м. август 2007 г.

В резултат на направените експертни заключения на вещи лица в съдебния процес бе установено, че стойността на придобитото от Кантареви имущество възлиза на стойност 708 минимални работни заплати за страната (по цени на придобиване в нотариалните актове), като разходите им  - за издръжка на семейството и за придобиване на процесното имущество, значително надвишават доказаните доходи от законен източник.

Пловдивският апелативен съд се произнесе с Решение и постанови да се отнеме в полза на държавата следното имущество:

1. апартамент в гр. Пловдив с площ от 50 кв.м. ведно с избено помещение;
2. апартамент в гр. Пловдив с площ от 73,30 кв.м. ведно с избено помещение;
3. дворно място от 580 кв.м. в гр. Пловдив, ведно с построената в него едноетажна жилищна сграда, с площ от 25 кв.м.;
4. дворно място от 600 кв.м. в землището на с. Отец Паисий, общ. Калояново, ведно с построената в него сезонна постройка;
5. дворно място от 760 кв.м. в землището на с. Отец Паисий, общ. Калояново, ведно с построените в него жилищна сграда с площ от 30 кв.м, паянтова сграда с площ от 24 кв.м. и всички други подобрения в дворното място;
6. дворно място от 596 кв.м. в землището на с. Отец Паисий, общ. Калояново, ведно построена в него жилищна сграда и всички други подобрения в дворното място;
7. лек автомобил марка Фиат, модел Дукато;
8. ремарке за лек автомобил.

Съдът осъжда ответника да заплати на КУИППД направените разноски по делото в размер общо на 5 359,62 лв.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВКС в законоустановения срок.

Връщане към списък