Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Съобщение - 13.05.2010 г.


Актуално - Новини

13.05.2010 | 00:00

Съобщение - 13.05.2010 г.

По искане на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, Софийският градски съд наложи обезпечителни мерки върху имуществото на Марчело Джотолов. Общата стойност на обезпеченото имущество е в размер на 602 652 лв.

КУИППД образува производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, след направена проверка по получено уведомление от Софийска градска прокуратура за повдигнато обвинение за   извършено престъпление по чл.253, чл.255 ал.3,  чл. 155 ал.1 и ал.3, чл.214 ал.2 вр. чл.213а, ал.3, вр. ал.1, чл.321, ал.3 вр. ал.2  от НК - участие във въоръжена престъпна група, която е създадена с цел да върши престъпления на територията на Р България.

В резултат на събраните данни по чл.16 от ЗОПДИППД се установи, че съвкупността от придобитото от Марчело Джотолов и неговото семейство (вкл. контролирано юридическо лице), имущество възлиза на 4 112,07 минимални работни заплати за страната.

Налице е презумпцията на чл.4, ал.1 от Закон за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, че имуществото на проверяваното лице и неговата съпруга е придобито от престъпна дейност, доколкото установените законни източници на доходи, не са достатъчни за придобиването му.

Наложените по иска на КУИППД обезпечителни мерки гарантират осъществяването на правата на държавата, по евентуално бъдещо съдебно решение за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, а именно:

възбрана върху апартамент в гр.София, с площ от 83,31 кв.м.;
възбрана върху гараж в гр.София, с площ от 27,51 кв.м.;
възбрана върху 1,552% ид.ч. от дворно място с обща площ от 2 350 кв.м в гр.София,.ж.к. Студентски град;
възбрана върху правото на стоеж за построяване на ателие на две нива в гр.София, местност Витоша ВЕЦ Симеоново;
възбрана върху правото на стоеж за построяване на сграда  в гр.Несебър;
запор на 25 броя леки автомобили марка и модел  Шевролет Калос;
запор на 6 броя леки автомобили марка и модел  Шевролет Лачети;
запор на лек автомобил марка и модел  Шевролет Авео;
запор на лек автомобил марка и модел Тойота Ленд круизер;
запор на лек автомобил марка и модел  Деу Леганза;
запор на 15 дружествени дяла в капитала на  ИН - 80 ООД;
запор на 25 дружествени дяла в капитала на  Такси АЦ - Експрес ООД;
запор на 26 дружествени дяла в капитала на  Радиотакси ФМ ООД;
запор на 26 дружествени дяла в капитала на  Такси  А-Експрес ООД;
запор на 25 дружествени дяла в капитала на  Хелиос-07 ООД;
запор на 50 ликвидационни дяла в капитала на  Деним - 97 ЕООД;
запор на всички банкови сметки, открити в лицензираните банки в Република България.

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, ще внесе искова молба в съда за отнемане в полза на държавата на имуществото на ответника, след влизане в сила на осъдителна присъда за извършени престъпления от НК, които попадат в на чл.3, ал.1 от ЗОПДИППД.

Връщане към списък