Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Съдът отне 3 460 527 лв. от търговец на земеделски земи


Актуално - Новини

01.10.2014 | 00:00

Съдът отне 3 460 527 лв. от търговец на земеделски земи

Плевенският окръжен съд е уважил иска на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) на стойност 3 460 527 лв. срещу Ангел Петров от гр. Плевен и съпругата му. В края на 2011 г. Петров е осъден за неплащане на данъци в особено големи размери от търговия с компенсаторни бонове и земеделски земи.

Петров попада в обхвата на отменения Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, след като не подава имуществена декларация за 2004 г. за получени близо 208 хил. лв. от сключен договор с основното училище в плевенското село Коиловци. Обект на договора е възстановяване на собствеността върху земеделски земи, отчуждени от училището, получаване на обезщетения с поименни компенсаторни бонове по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и продажбата им.

В хода на проверката инспекторите на КОНПИ са установили, че Ангел Петров е купувал земеделски земи, безналични акции и компенсаторни бонове за суми, сериозно надвишаващи официалните доходи на домакинството.

С решението на съда, което не е обжалвано и е влязло в сила, от Ангел Петров и съпругата му се отнемат 37 имота, земеделски земи и гори, в землищата на няколко населени места в областите Плевен и Ловеч, както и суми от продажбата на множество недвижими имоти, безналични акции и компенсаторни бонове.

Междувременно инспекторите на КОНПИ внесоха в Бургаския окръжен съд иск за отнемане на собственост на стойност 1 255 089 лв. от Тошко Пачев, който е обвиняем за организиране на „черно тото“. С това се изпълнява разпоредбата в новия Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество за тримесечен срок за внасяне на иска след обезпечение на имуществото.

През юни 2014 г. по искане на КОНПИ Бургаският окръжен съд наложи възбрана на два апартамента и два гаража в Бургас, апартамент в Несебър и идеални части от къща и ниви в землището на с. Воден, общ. Болярово на обща стойност 385 737 лв. на името на Тошко Пачев.

Освен обезпеченото имущество, в иска за отнемане в полза на държавата се претендират и средствата от продаден недвижим имот и два автомобила, суми за захранване на банкови сметки, включително и от трети лица и лихви от депозити.

Връщане към списък