Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Софийският окръжен съд уважи искане на Комисията за отнемане на незаконно имущество


Актуално - Новини

05.07.2011 | 00:00

Софийският окръжен съд уважи искане на Комисията за отнемане на незаконно имущество

С решение от 20 май 2011 година Софийският окръжен съд уважи частично иска на Комисията за установяване на имущество придобито от престъпна дейност  и отне от И.А. в полза на държавата имущество на обща стойност 573 275 лв.

И.А. има влязла в сила присъда от май 2009 година по членове 159б и 159а от Наказателния кодекс за това, че за продължителен период е транспортирал и превеждал хора през граница с цел да бъдат използвани за развратни действия.

Връщане към списък