Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>ПРЕССЪОБЩЕНИЕ


Актуално - Новини

10.02.2020 | 00:00

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

По повод съобщение до медиите на Министерство на отбраната от 07.02.2020 г., с докладна записка на началника на отбраната „във връзка с изнесената в публичното пространство информация, касаеща командира на ВВС относно проверка от КПКОНПИ“,

пресцентърът на Комисията публикува писма на ген. Цанко Стойков, в отговор на отправени до него искания за представяне на информация, на основание чл. 72 ЗПКОНПИ. Исканията са били изпратени в хода на производство за установяване на конфликт на интереси.Връщане към списък