Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА КПКОНПИ УЧАСТВАХА В КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА КОРУПЦИЯТА


Актуално - Новини

02.06.2018 | 00:00

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА КПКОНПИ УЧАСТВАХА В КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА КОРУПЦИЯТА

Новото антикорупционно законодателство и произлизащите от него възможности и задължения за Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество бяха представени от г-н Трифон Трифонов - директор на дирекция „Международна дейност, координация и контрол" и г-н Николай Колев - директор на ТД Велико Търново.  Това стана по време на научно-приложна конференция на тема „Проблеми на корупцията в Република България“, проведена по инициатива на Русенския университет.

Участниците във форума се обединиха около значимостта на проблемите, свързани с превенцията и борбата с корупцията, като се ангажираха да съдействат за законодателното и институционалното укрепване на нейното противодействие.

В дискусията участваха представители на Прокуратурата, МВР, БАН и няколко висши учебни училища, а представените доклади ще бъдат публикувани в сборник.

Връщане към списък