Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Председателят на КПКОНПИ участва в Перник в заседание на Областния обществен съвет за противодействие на корупцията и организираната престъпност


Актуално - Новини

14.05.2018 | 00:00

Председателят на КПКОНПИ участва в Перник в заседание на Областния обществен съвет за противодействие на корупцията и организираната престъпност

pic_mvr_pernik2.jpg

Председателят на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) г-н Пламен Георгиев, директорът на дирекция „Международна дейност, координация и контрол“ г-н Трифон Трифонов и г-жа Яница Трайкова, главен експерт в дирекция „Публичен регистър“ участваха в заседание на Областния обществен съвет за противодействие на корупцията и организираната престъпност в Перник. В организираната от областния управител на Перник г-жа Ирена Соколова среща участваха още министърът на вътрешните работи Валентин Радев, главният секретар на ведомството г-н Младен Маринов, представители на областни и общински администрации.

Пред представителите на държавната и местната власт г-н Георгиев представи новото антикорупционно законодателство. По думите му огромният брой сигнали, подадени в Комисията за първите три месеца от съществуването й свидетелстват за доверие в тази нова интституция.

Председателят на КПКОНПИ пое ангажимент на сайта на Комисията да бъдат публикувани добрите практики от разработените от различни институции антикорупционни планове. В момента те се обобщават от специализираната дирекция на Комисията, създадена въз основа на бившя Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност.

Основен акцент в последвалата дискусия бяха декларациите за имущество и интереси и новите обстоятелства, предвидени за деклариране съгласно разпоредбите на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

фото: МВР

Връщане към списък