Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Позиция на КОНПИ по доклада на Европейската комисия за напредъка на България по Механизма за сътрудничество и проверка


Актуално - Новини

29.01.2015 | 00:00

Позиция на КОНПИ по доклада на Европейската комисия за напредъка на България по Механизма за сътрудничество и проверка

Висока оценка за работата на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ)  постави в окончателния си доклад Европейската комисия. В доклада се отчитат значителните усилия на КОНПИ и трайните положителни резултати, които комисията постига. Изтъква се, че реализирането им е въпреки съществуващата несъвършена нормативна уредба. Още в доклада на ЕК за 2013 г. се посочва, че е необходима промяна на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (ЗОПДНПИ) с основен фокус към намаляване на прага от 250 хил. лв. разлика между имуществото и нетния доход на лицата. В началото на 2014 г. КОНПИ предостави на Министерство на правосъдието пакет от мерки за промяна на ЗОПДНПИ. До настоящия момент не са предприети последващи действия от компетентните институции. Въпреки липсата на действия за изменение на закона, постигнатите резултати на комисията са много добри. Към институцията не са отправени препоръки в доклада на Европейската комисия.

Положителната оценка на европейските партньори е плод на усилената работа на КОНПИ, както по отменения Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, така и по новия закон. През 2014 г. в условията на прилагането на два закона и при значително намален финансов ресурс на комисията е отнето имущество в размер над 12 500 000 лв. И към настоящия момент в Комисията продължава получаването на изпълнителни листове за отнетото имущество през 2014 г. и сумата може да нарасне. Това е един изключителен резултат, постигнат въпреки образуваното тълкувателно дело № 7/2013 г. по описа на Върховния касационен съд, Гражданска колегия по подадено искане на Омбудсмана на Република България. Изчакването на приемането на тълкувателното решение доведе до лавинообразно спиране на делата, образувани от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество на различни съдебни инстанции. След постановяване на тълкувателното решение на 30 юни 2014 г.,  делата на КОНПИ бяха възобновени и положителните резултати не закъсняха.

Показател за ефективната дейност на комисията за 2014 г. са и взетите 24 решения за внасяне на искове за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество на стойност около 25 млн. лв.

Връщане към списък