Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Позиция на КОНПИ по доклада на EК относно напредъка на България по Механизма за сътрудничество и проверка


Актуално - Новини

26.01.2017 | 00:00

Позиция на КОНПИ по доклада на EК относно напредъка на България по Механизма за сътрудничество и проверка

 

Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ)  получи висока оценка за дейността си, според  доклада на  Европейската комисия за напредъка на България по Механизма за сътрудничество и проверка.

 В констатациите е отчетено, че в работата си КОНПИ постига трайни и солидни резултати.

 Техническият доклад описва, че КОНПИ съставлява третият основен елемент, заедно с ГДБОП и Специализирания съд и прокуратура,  в системата за борба с организираната престъпност в България. Припомня се създаването на институцията, както и правната рамка, по която работи.  

 В изводите относно напредъка по механизма се казва, че КОНПИ продължава да докладва значителни успехи в установяване и конфискация на активи. Като известна несигурност е описан резултата от очакваното тълкувателно решение на Върховния касационен съд относно случаите, когато наказателното дело, което се използва като основание за образуване на производство, е прекратено.

По повод приемането на закон за създаването на нова институция за борба с корупцията се казва, че някои характеристики на предвидената нова институция обаче, като например поемането от новата структура на функциите на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, следва да бъдат внимателно разгледани. Предвид постигнатите трайни резултати от КОНПИ е важно организационните промени да не подкопаят напредъка, който вече е постигнат. Отчетено e, че към настоящия момент Комисията очевидно показва стабилни резултати в рамките на своите правомощия.

Като препоръка в доклада се посочва, при промяна в законодателството да се гарантира, че КОНПИ ще продължи да работи независимо и ефективно.

Също така се препоръчва други институции да работят в по-тясно сътрудничество с КОНПИ, като се използва механизма за съвместните екипи. 

Връщане към списък