Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Парламентът удължи до 8 юни срока за деклариране на имущество и интереси


Актуално - Новини

14.05.2018 | 00:00

Парламентът удължи до 8 юни срока за деклариране на имущество и интереси

С окончателно прието допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) Народното събрание удължи до 8 юни срока за подаване на ежегодните декларации за имущество и интереси за 2017 г.

„Поради краткия срок за подаване на декларации за имущество и интереси за 2017 г. по чл. 38 ал.1, т.2 до 15 май 2018 г., големия брой обстоятелства, които трябва да се декларират и необходимото време за събиране на информацията за деклариране от задължените лица, се налага срокът по чл. 38, ал. 1, т. 2 за тази година да бъде удължен до 8 юни 2018 г. По този начин ще се създадат условия задължените лица да имат достатъчно време, за да подадат своята декларация“, се казва в мотивите на вносителите на промените.

С одобреното допълнение на ЗПКОНПИ Народното събрание уеднаквява срока за лицата, които подават ежегодни декларации със срока, в който имущество и интереси трябва да декларират и онези, за които това задължение възниква за първи път.

Връщане към списък