Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>От началото на годината е отнето незаконно придобито имущество на стойност над 6 млн. лв.


Актуално - Новини

19.05.2012 | 00:00

От началото на годината е отнето незаконно придобито имущество на стойност над 6 млн. лв.

В резултат от работата на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (КУИППД) за четирите месеца от началото на годината държавата е отнела  имущество на 12 лица.

Стойността на отнетото имущество възлиза на 6 035 158 лв., като най-ниската сума за едно лице е 143 100 лв., а най-високата  - 1 797 835 лв.

Имуществото, придобито от престъпна дейност, е отнето след окончателно влезли в сила съдебни решения в полза на КУИППД, след като Комисията е спечелила общо 32 дела, съответно на първа, втора и трета инстанция.

Отнетото имущество в полза на държавата включва над 60 недвижими имота (апартаменти, земеделски земи, къщи, офиси, търговски обекти, сред които бар и сладкарница) и 49 моторни превозни средства - автомобили, камиони, мотоциклети и др.

Също така са отнети и наличности по банкови сметки, дялове от търговски дружества, както и левовата равностойност от продажната цена на недвижими имоти, леки автомобили и др. ценности.

Връщане към списък