Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Международно сътрудничество на КОНПИ през 2012 година


Актуално - Новини

29.05.2013 | 00:00

Международно сътрудничество на КОНПИ през 2012 година

През 2012  г. Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) е извършила 8 проверки по искане на териториалните дирекции за установяване на движимо и недвижимо имущество, придобито от престъпна дейност, в чужбина. Държавите, от които е поискано установяването на това имущество са: Република Австрия, Обединеното Кралство, Република Израел, Република Румъния, САЩ, Република Италия, Република Франция и Република Турция. Получените материали са изпратени до съответните териториални дирекции и са приложени към производствата за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност.

През отчетния период в Комисията са получени 42 искания  за проверка на движимо и недвижимо имущество на лица, разследвани от други държави чрез каналите за международен обмен на информация КАРИН и СИЕНА. Държавите, които са поискали установяването на движимо и недвижимо имущество на територията на Република България са: Обединеното Кралство, Република Франция, Република Полша, Кралство Белгия, Федерална република Германия, Република Унгария, Кралство Норвегия, Република Литва, Република Румъния, Република Гърция, Кралство Холандия, Република Чехия, Конфедерация Швейцария, Република Естония, Република Ирландия и Кралство Испания. След извършването на проверка Комисията е изпратила информацията за установеното имущество до компетентните органи на държавите, отправили запитването.

В Комисията е постъпила една молба за осъществяване на взаимна правна помощ от Кралство Белгия. Молбата на Кралство Белгия е препратена по компетентност на Софийски градски съд и ВКП по смисъла на Рамково решение 2003/577/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. година относно изпълнение в Европейския съюз на решения за обезпечаване на имущество или доказателства.

През 2012 г. Комисията е изискала получаването на постановени осъдителни присъди от съдилища в Република Италия, Федерална република Германия, Република Австрия и Република Франция по съответния законов ред.  Комисията е установила и е поддържала тясна връзка на сътрудничество с: Интерпол, Европол, КАРИН, АРИНСА, РРАГ, Евроджъст, Егмонт груп, Международния наказателен съд, Международния валутен фонд, Световната банка, Службата на ООН за наркотици и престъпност, ОЛАФ и други.

Връщане към списък