Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>КПКОНПИ ОТНЕ ИМУЩЕСТВО ОТ ОСЪДЕН ЗА ИМОТНИ ИЗМАМИ


Актуално - Новини

03.05.2018 | 00:00

КПКОНПИ ОТНЕ ИМУЩЕСТВО ОТ ОСЪДЕН ЗА ИМОТНИ ИЗМАМИ

IMG_0188.jpg

С определение на Върховния касационен съд Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) конфискува собственост на стойност 306 536 лева от Валери Господинов и Красимира Господинова.

Отнетото имущество се състои от недвижим имот в село Лазарци, община Елена, суми по банкови сметки, суми от продажба на имущество, придобито от престъпна дейност, както и номиналната стойност на акции и дружествени дялове.

Валери Господинов е осъждан с влезли в сила присъди за извършване на имотни измами, от които са причинени вреди в големи размери. При условията на продължавано престъпление, с цел да набави за себе си имотна облага, той е измамил няколко лица, че притежава учредено право на строеж върху имот в местността „Св. Никола“ в град Варна. Също така е твърдял, че подготвя необходимите документи за построяване на жилищна сграда в имота. По този начин няколко варненци са станали жертва на строителната пирамида „Евробилд“ ООД, чрез която Валери Господинов е продавал един и същи апартамент на различни хора.

Връщане към списък