Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>КПКОНПИ и Централното антикорупционно бюро на Полша подписаха Меморандум за разбирателство относно сътрудничество


Актуално - Новини

21.01.2019 | 00:00

КПКОНПИ и Централното антикорупционно бюро на Полша подписаха Меморандум за разбирателство относно сътрудничество

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) и Централното антикорупционно бюро на Полша ще си сътрудничат при осъществяване на разследващи, оперативни, контролни и аналитични дейности в сферата на признаване, превенция и противодействие на корупцията. За това се договориха председателят на КПКОНПИ г-н Пламен Георгиев и ръководителят на полското бюро г-н Ернест Бейда с подписването на Меморандум за разбирателство относно сътрудничество. Това е първото споразумение за партньорство на КПКОНПИ с чуждестранна антикорупционна структура.

В документа е предвидено още двете организации да обменят информация, опит и добри практики, както и да организират съвместни образователни инициативи и експертни срещи с акцент върху превенция на корупцията и насърчаване на почтеността.

Централното антикорупционно бюро на Полша е създадено през 2006 г. и към момента в него работят над 1300 служители. Ръководителят му се назначава от министър - председателя за 4-годишен мандат, след консултации с президента, парламентарната Комисия за специалните служби и Съвета за специалните служби. Една от основните цели на бюрото е идентифициране на нередности и заплахи, които имат съществена роля в борбата с корупцията и защитата на икономическите интереси на държавата. Бюрото има аналитични, оперативни, контролни и разследващи функции при съмнения за корупция и контрол на икономическите решения относно приватизация, финансова помощ, възлагане на обществени поръчки, разпореждане с държавна или общинска собственост, предоставяне на лицензи, инфраструктурни инвестиции и др. В структурата на бюрото влизат също технически център за прилагане на специални разузнавателни средства, както и дирекция, която проверява достоверността на декларациите за имущество и интереси на публичните личности. На територията на страната са изградени дванадесет териториални структури, които извършват оперативно-издирвателни, контролни и подпомагащи дейности по места. Една от важните задачи на Централното антикорупционно бюро, съвместно с неправителствения сектор, е провеждането на образователни дейности и създаването на антикорупционна библиотека с практическа насоченост за гражданите и бизнеса.

 

 

 

снимки: Централно антикорупционно бюро на Полша

Връщане към списък