Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>КОНПИ внесе в Народното събрание годишния доклад за 2013 г.


Актуално - Новини

31.03.2014 | 00:00

КОНПИ внесе в Народното събрание годишния доклад за 2013 г.

Picture_report.jpg

Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) внесе в деловодството на Народното събрание годишния доклад за дейността си през 2013 г. Целта на документа е да представи организацията на работата на комисията, постигнатите резултати в дейността по установяване, обезпечение и отнемане на имущество, придобито от престъпна и незаконна дейност, както и осъществените междуинституционални и международни контакти.

 

С внасянето на доклада беше изпълнено задължението по чл. 15 ал. 1 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, според който документът трябва да бъде предоставен на висшия законодателен орган на страната до 31 март. В изпълнение на законовите изисквания, копия от доклада са изпратени до Президента на Републиката и до Министерския съвет.

 Връщане към списък