Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>КОНПИ ПРОВЕДЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН РЕГИСТЪР


Актуално - Новини

28.12.2015 | 00:00

КОНПИ ПРОВЕДЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН РЕГИСТЪР

На 28.12.2015 г., в Пресклуб-НДК,  се преведе заключителна конференция по проект „Създаване на условия за ефективно реализиране на комплексното административно обслужване чрез изграждане на нов електронен регистър на КОНПИ, за целите на автоматизирания обмен на данни и осигуряване на оперативна съвместимост”, в изпълнение на Договор № 14-32-8/ 10.09.2014 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

На конференцията беше представено изграждането на нов електронен регистър на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) за целите на автоматизирания обмен на данни и осигуряване на оперативна съвместимост с централните системи на електронното управление.

 

„Идеята на проекта е да се създадат условия за изграждане на електронен регистър на КОНПИ по отношение на информацията, отнасяща се за обезпеченото имущество в първата си част – ясно разписано в чл. 86 на нашия закон, възможността да бъде предоставена на други държавни органи като съдебни изпълнители, НАП, ДАНС, прокуратурата. Както и създаване на електронен регистър по отношение на влезлите в сила решения за отнемане на незаконно придобитото имущество“, каза Трифон Трифонов, главен секретар на КОНПИ. „Идеята на този електронен регистър е бързина в обработката на цялостната информация – информация за обезпеченото имущество може да послужи във всеки един етап на разследването“.

 

На конференцията присъстваха представители на  ДАНС,  МВР, Агенция Митници и други институции.

Връщане към списък