Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>КОНПИ отне имущество за близо половин милион лева


Актуално - Новини

12.10.2016 | 00:00

КОНПИ отне имущество за близо половин милион лева

IMG_0189.jpg

Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) спечели окончателно две дела за отнемане на собственост на обща стойност 467 287 лв.

От Атанас Тончев, бившата му съпруга и дъщеря му се отнема имущество за 241 555 лв. То включва имот в Камен бряг, идеални части от два имота на територията на общините Добричка и Вълчи дол, левовата равностойност на дружествени дялове, както и суми от продажба на имущество, по банкови сметки и дадени в заем на трети лица. Процедурата срещу Атанас Тончев е по реда на отменения Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност. Той има сключено споразумение, с което се признава за виновен за лихварство в периода 1999 – 2005 г.

От Людмил Ковачев се отнема имущество на стойност 225 732 лв. То включва суми за придобиването на дружествени дялове и средства от продажба на имущество и внесени по банкови сметки.

Процедурата срещу Людмил Ковачев е по реда на новия Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. Тя стартира, след като е получено уведомление, че Ковачев е обвинен в данъчно престъпление и документна измама. Според обвинението, през 2009 година той, чрез фирмата си „Химера" е договорил с варненската фирма „Агрорезерв" да достави слънчоглед за сумата от 63 хил. лв. Доставката е заплатена, но не е получена. През същата година Ковачев е използвал и документи с невярно съдържание пред Националната агенция по приходите, срещу които му е възстановен ДДС за 20 хиляди лева.

Връщане към списък