Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>КОНПИ отне имущество за близо 460 000 лв.


Актуално - Новини

23.05.2017 | 00:00

КОНПИ отне имущество за близо 460 000 лв.

Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) отне собственост на обща стойност 459 136 лв. по две съдебни решения, които са влезли в сила.

С решение на Окръжен съд Видин от Петьо Костов се отнема имущество на обща стойност 347 741 лв. Искът срещу него е по реда на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. Костов е привлечен като обвиняем за данъчни престъпления. От него се отнемат 12 автомобила и суми от продажба на имущество.

Същевременно със свое решение Върховният касационен съд не допусна обжалване и постанови отнемане на имущество в размер на 111 395 лв. от Пламен Косев. Процедурата срещу него е по реда на отменения Закон за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност. Косев е признат за виновен за сводничество. От Косев се отнема апартамент в Русе, лек автомобил, левовата равностойност на дружествени дялове и сума от продажбата на имот.

Връщане към списък