Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>КОНПИ отне имущество за 446 245 лв. от Яхия Хашиев


Актуално - Новини

02.06.2017 | 00:00

КОНПИ отне имущество за 446 245 лв. от Яхия Хашиев

С окончателно решение Върховният касационен съд потвърди отнемането на имущество на обща стойност 446 245 лв. от Яхия Хашиев, чеченец с руски паспорт, който има статут на постоянно пребиваващ в България. Процедурата на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) срещу него е по реда на отменения Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (ЗОПДИППД) след присъда за документна измама.

От Хашиев в полза на държавата се отнемат луксозен мезонет във Варна и дворно място, земеделски земи край р. Камчия и суми, преминали по банкови сметки.

С това лице е свързано и любопитно съвпадение. При друга проверка по реда на ЗОПДИППД инспекторите на КОНПИ попадат на договор за заем, с който Яхия Хашиев помага на свой познат да докаже законен източник на средства за конкретна година. След справка в регистрите обаче става ясно, че няма как договорът да е действителен, тъй като чеченецът е получил документ за постоянно пребиваване в страната чак през следващата година. Поради тази причина не му е било възможно да удостовери самоличността си с валидно българско удостоверение година по-рано.

С това решение общият брой на спечелените от КОНПИ дела от началото на 2017 г. е 14, от които 4 по реда на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (ЗОПДНПИ)и 10 по реда на ЗОПДИППД. Общата им стойност е над 14.7 млн. лв.

Връщане към списък