Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>КОНПИ иска имоти за над 560 000 лева от трима осъдени за финансови и данъчни престъпления


Актуално - Новини

23.01.2015 | 00:00

КОНПИ иска имоти за над 560 000 лева от трима осъдени за финансови и данъчни престъпления

IMG_5236.JPG

Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) е внесла иск за отнемане на собственост на стойност 569 548 лв. от трима осъдени за финансови и данъчни престъпления.

От Търговищкия окръжен съд е поискано отнемане на собственост на стойност 193 544 лв. от Борислав Борисов от Попово. Процедурата срещу него е по реда на новия Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. Борисов обаче е с влязла в сила присъда, тъй като през 2013 г., малко след повдигането на обвинението, е сключил споразумение със съда. Имуществото, за което се претендира отнемане, включва предимно автомобили с висока проходимост и средства по банкови сметки.

Същевременно в Плевенския окръжен съд бяха внесени искове за отнемане на имоти от двама мъже то Червен бряг, осъдени за лихварство в периода 2001-2011 г. Процедурата срещу тях е по реда на отменения Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност.

От Дико Диков се претендира имущество на стойност 253 187 лв. То включва апартамент, стопански постройки и земеделски земи на територията на общините Червен бряг и Роман, както и левовата равностойност на дружествени дялове и суми по банкови сметки. От Галин Симеонов се претендира имущество на стойност 122 817 лв., предимно суми от продажбата на недвижими имоти, средства по банкови сметки и левовата равностойност на дружествени дялове.

Връщане към списък