Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Имущество за близо 100 млн. лв. е запорирано по искане на КУИППД


Актуално - Новини

19.06.2012 | 00:00

Имущество за близо 100 млн. лв. е запорирано по искане на КУИППД

В периода от 01.04.2012 г. до 15.06.2012 г. Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (КУИППД) е   постановила 32 решения за внасяне в съда на мотивирано искане за налагане на обезпечителни мерки. Съдът е постановил запор и възбрана на стойност 98 971 188 лв. За цялата 2011 г. Комисията е предявила искове за запор на имущество на стойност 84 935 661 лв. Видно от цитираните данни през последните месеци Комисията работи много по-ефективно в сравнение с минал период.

Обезпечителните мерки са наложени на лица, участвали в следните престъпления: извършване на банкова дейност без разрешение, пране на пари, незаконно притежаване на оръжие, незаконна сеч, квалифицирана измама, укриване на данъци, престъпления против паричната и кредитната система и др.

Най-големият иск - за 87 401 739 лв. е наложен за 5 лица, участвали в   организирана престъпна група.

Отделно от това, за същият период, Комисията е взела 30 решения за образуване на производство по установяване на имущество, придобито от престъпна дейност. Престъпленията, за които е сезирана КУИППД са: разпространение на наркотици, пране на пари, участие в  организирана престъпна група, укриване на данъчни задължения в големи размери, извършване на банкова дейност без разрешение, изнудване, измама, изготвяне на неистински парични знаци и др.

Имуществото, придобито от престъпна дейност, се отнема от държавата след окончателно влезли в сила съдебни решения в полза на КУИППД.

Връщане към списък