Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Имущество на стойност 2 516 223 лева е отнето в полза на държавата от четирима


Актуално - Новини

06.08.2012 | 00:00

Имущество на стойност 2 516 223 лева е отнето в полза на държавата от четирима

През месец юли 2012 г. Върховният касационен съд е потвърдил четири решения на предишни инстанции, с които по искане на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (КУИППД), се отнема незаконно придобито имущество от четири лица на обща стойност 2 516 223 лв.

За периода януари - юли 2012 г. по инициатива на Комисията ефективно е отнето имущество за 8 551 381 лв. За същия период на 2011 г. е отнето имущество за 3  651  441 лв.

С определение № 996/17.07.12 г. на Върховния касационен съд се отнема имущество от Петър Марваков на стойност 839 216 лв.,осъден през2006 г. по случая "Лунна светлина" .   То включва шест недвижими имота, дружествени дялове, лек автомобил "Деу" и лек автомобил  "Форд" , както и осем броя товарни и специални автомобили.

Марваков е осъден по чл. 321, ал.3  във връзка с чл. 354а, ал.2 за участие в организирана престъпна група и трафик на наркотици след международната операция "Лунна светлина" , при която през август 2003 г. в Боливия е задържан кокаин, примесен с картофено пюре.

През месец юли 2011 г. Пловдивският апелативен съд потвърждава отнемането на имуществото на Марваков, съпругата му и две фирми, свързани тях.

Производството за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, е образувано през януари 2008 г. след проверка по получено уведомление по Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност  от Окръжен съд - Пловдив. По искане на Комисията Пловдивският окръжен съд налага обезпечителни мерки върху имуществото на Марваков. Те са обжалвани от него пред Апелативен съд - Пловдив, който потвърждава изцяло определението на Пловдивския окръжен съд. От извършената проверка за периода 1983 г. - 2007 г. е установено, че лицето няма законни доходи за придобиване на притежаваното от него имущество.

По случая е работила Териториална дирекция - Пловдив.

С определение № 434/05.04.12 г. по дело № 1389/11 г. Върховният касационен съд не допуска касационното обжалване на решение на Апелативен съд Велико Търново, с което окончателно потвърждава решението за отнемане на имущество от Мариян Замфиров на стойност 648 423 лв. За отнемането е  издаден изпълнителен лист от 10.07.2012 г.

Замфиров е с влязла в сила през 2006 г. присъда за извършване на престъпление по чл. 210, ал.1 във връзка с чл. 209, ал. 1 от Наказателния кодекс. С цел да набави за себе си имотна облага измамил британска гражданка, че с изпратените от нея пари ще закупи, прехвърли на нейно име и обзаведе мезонет и гараж, с което й причинил имотна вреда в размер на 648 423 лв.

Отнетото имущество включва мезонет (173 кв.м) и гараж (15 кв.м) в гр. Русе на обща стойност 68 431 лв., както и сумата от 579 992 лв.

По преписката е работила Териториална дирекция - Русе.

С определение № 994/17.07.12 г. по дело № 1685/2011 г. Върховният касационен съд   отнема имущество от Георги Бибишков  на стойност 649  164 лв. То включва два недвижими имота (единият от които с ресторант и басейн), сумата от 9 700 лв., представляваща равностойността на продажната цена на лек автомобил "Деу" и сумата от 55 164 лв., равностойна на направени лизингови вноски по лизингов договор.

Бибишкове с влязла в сила присъда за извършено престъпление по чл.354а, ал.1и чл.339, ал.1 от Наказателния кодекс (притежание и разпространение на   наркотици и незаконно притежание на оръжие).

По случая е работила Териториална дирекция - Благоевград.

С решение № 231/21.07.12 г. по дело № 848/2010 г. в полза на държавата се отнема  и имуществото на Никола Николов, на стойност 379  420 лв. То включва 3 недвижими имота, 2 моторни превозни средства и сумата от 9  740 лв.

Лицето е с влязла в сила присъда за извършено престъпление по чл.210 ал.1,т.2 от Наказателния кодекс (измама в съучастие с други лица).

По случая е работила Териториална дирекция - Велико Търново.

Връщане към списък