Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>ЕК отчита изпълнение на мерките, свързани с работата на КОНПИ


Актуално - Новини

15.11.2017 | 00:00

ЕК отчита изпълнение на мерките, свързани с работата на КОНПИ

Европейската комисия отчита, че България е изпълнила ангажиментите си, свързани с повишаване на ефективността на работата на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) като една от ключовите структури в борбата с организираната престъпност.

Това става ясно от публикувания днес доклад относно стъпките, предприети от България в изпълнение на ангажиментите по отношение на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност в рамките на механизма за сътрудничество и проверка (МСП), създаден при присъединяването на страната към Европейския съюз през 2007 г.

„Комисията за отнемане на имущество показва, че продължава да надгражда успехите в своята дейност, допълнително улеснена от по-ефективна правна рамка“, се подчертава в доклада, който отчита приемането на законодателните промени, отбелязани в прегледа по напредъка по МСП от януари 2017 г.

Като се припомня текстът от януарския доклад, който настоява за „продължаване на независимата и ефективна дейност на КОНПИ“, се обръща внимание на дискусиите по предстоящото създаване на антикорупционен орган, от който КОНПИ да бъде част. „Новото законодателно предложение, предвиждащо включването на Комисията за отнемане на активи (КОНПИ) в нова единна антикорупционна институция, би могло да възобнови дебатите относно съществуващата правна рамка, както и да се отрази на организационната структура. Българските власти обаче подчертаха намерението си да осигурят и за в бъдеще ефективната работа на службата за възстановяване на активи в рамките на новата законова уредба", се допълва в документа.

Връщане към списък