Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Бургаският окръжен съд постанови отнемане на имущество на наследници на извършвал незаконна дейност


Актуално - Новини

05.07.2011 | 00:00

Бургаският окръжен съд постанови отнемане на имущество на наследници на извършвал незаконна дейност

Със свое решение от 11 май 2011 година Бургаският окръжен съд уважи иска на Комисията за установяване на имущество придобито от престъпна дейност и постанови отнемане в полза на държавата от наследниците на В.В на имущество на обща стойност 687 614,25 лева.

За В.В. е установено, че е в периода 1997 година до смъртта си през 2005 година е извършвал кредитиране без съответното разрешение. Той  системно е заемал срещу лихва парични средства на широк кръг лица срещу материална облага, което представлява престъпление по чл. 252, ал. 1 от Наказателния кодекс.
Наказателно производство срещу В.В. не е било образувано поради смъртта му.  В.В. е бил застрелян на 20 януари 2005 година в центъра на Благоевград.

Съдът прави констатацията, че в периода, в който В.В. е бил жив, така и до края на 2007 година, семейството му, а по-късно неговите наследници не са разполагали с достатъчно средства от законни източници на доходи за придобиване на многобройните си имуществени права. Установените от законен източник доходи не са осигурявали и не осигуряват дори жизнения минимум на семейството, както когато то е било тричленно, така и след смъртта на В.В. Съдът прави извод, който нарича безспорен и еднозначен, че семейството е продължило да получава облаги и имущества за сметка на придобитото от извършваната приживе от В.В. престъпна дейност.

Връщане към списък