Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Актуално - Новини

 • 14.04.2009 | 00:00

  Съобщение - 14.04.2009 г.

  Старозагорският окръжен съд се произнесе с Решение в полза на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, с което КУИППД спечели шестнайсето дело за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност. Ответник по спечеленото дело е Ариф Салим Ахмед от гр. Стара Загора. Стойността на отнетото имущество е 458 000 лв.
  Виж повече
 • 02.04.2009 | 00:00

  Съобщение - 02.04.2009 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност дело спечели петнайсето дело за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, със стойност на имуществото - 1 752 275 лв. До този момент това е най-висока стойност на отнето имущество в полза на държавата в цялата страна.
  Виж повече
 • 31.03.2009 | 00:00

  Съобщение - 31.03.2009 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност наложи обезпечителни мерки по бъдещ иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Александър Томов. Общата стойност на обезпеченото имущество към настоящия момент е в размер на 827 956 лв.
  Виж повече
 • 25.03.2009 | 00:00

  Съобщение - 25.03.2009 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, заведе в четири съдилища пет дела за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност срещу лица, за които има образувани производства по Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (ЗОПДИППД).
  Виж повече
 • 17.03.2009 | 00:00

  Съобщение - 17.03.2009 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, заведе в Окръжен съд Варна, дело за отнемане в полза на държавата на имущество придобито от престъпна дейност, на обща стойност 1 914 847,47 лв., срещу Слави Харалампиев.
  Виж повече
 • 25.02.2009 | 00:00

  Съобщение - 25.02.2009 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, заведе дело за отнемане в полза на държавата на имущество срещу Кирил Малчиковски, с постоянен адрес гр. София. КУИППД претендира за отнемане в полза на държавата, на имущество на обща стойност от 1 605 400лв., на колкото е оценено придобитото от лицето и неговото семейство имущество, за което не са установени законни доходи.
  Виж повече
 • 17.02.2009 | 00:00

  Съобщение - 17.02.2009 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност внесе мотивирано искане за налагане на обезпечителни мерки срещу ЕЛИЗАБЕТ ЕЛЕНА ВОН МЕССИНГ, родена в гр. Ленинград, притежаваща филандски паспорт, с настоящ адрес - гр. София.
  Виж повече
 • 11.02.2009 | 00:00

  Съобщение - 11.02.2009 г.

  Сливенският окръжен съд се произнесе с Решение по дело за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, заведено по мотивирано искане на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (КУИППД) срещу лицето Марин Куцаров от гр. Бургас /по прякор - Куцара/.
  Виж повече
 • 10.02.2009 | 00:00

  Съобщение - 10.02.2009 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (КУИППД) спечели на първа съдебна инстанция заведено дело за отнемане в полза на държавата на имущество придобито от престъпна дейност срещу Николай Попов от гр. Бургас (известен в публичното пространство с прякора - Чайника).
  Виж повече
 • 09.02.2009 | 00:00

  Съобщение - 09.02.2009 г.

  Сливенският окръжен съд се произнесе с Решения по две граждански дела за отнемане в полза на държавата на имущество придобито от престъпна дейност, заведени от Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (КУИППД).
  Виж повече