Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Актуално - Новини

 • 29.06.2009 | 00:00

  Съобщение - 29.06.2009 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, заведе искове за отнемане на имущество по Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (ЗОПДИППД), с обща стойност 1 715 357,70 лв.
  Виж повече
 • 16.06.2009 | 00:00

  Съобщение - 16.06.2009 г.

  СГС и Благоевградският окръжен съд уважиха внесените от Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност искове за налагане на обезпечителни мерки срещу Костадин Хаджииванов от гр. Петрич.
  Виж повече
 • 09.06.2009 | 00:00

  Съобщение - 09.06.2009 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, заведе в Окръжен съд Пловдив, дело за отнемане в полза на държавата на имущество придобито от престъпна дейност, на обща стойност от 1 312 516,49 лв., срещу Димитър Димитров от гр. Пловдив.
  Виж повече
 • 01.06.2009 | 00:00

  Съобщение - 01.06.2009 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, спечели 22-ро дело на първа съдебна инстанция за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност в полза на държавата.
  Виж повече
 • 01.06.2009 | 00:00

  Съобщение - 01.06.2009 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, заведе в три съдилища пет дела за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, на обща стойност 1 452 843,27 лв.
  Виж повече
 • 26.05.2009 | 00:00

  Съобщение - 26.05.2009 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, заведе дело за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, на обща стойност 1 127 520,80 лв., срещу Стефко Стоянов от гр. Габрово.
  Виж повече
 • 14.05.2009 | 00:00

  Съобщение - 14.05.2009 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, спечели на първа съдебна инстанция поредно дело за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, със стойност на имуществото 188 132,65 лв.
  Виж повече
 • 11.05.2009 | 00:00

  Съобщение - 11.05.2009 г.

  КУИППД спечели двадесето дело на първа съдебна инстанция за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, с обща стойност на иска - 102 850 лв. Пазарджишкият окръжен съд се произнесе с Решение в полза на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност срещу ответника Димчо Василев Стоилов от гр. Пловдив - осъден за престъпления по чл.308, ал.3 чл.155, ал.3 чл.172а, ал.2 и чл.608, ал.7 от НК, с влязла в сила присъда на 11.04.2008 г.
  Виж повече
 • 29.04.2009 | 00:00

  Съобщение - 29.04.2009 г.

  Хасковският окръжен съд се произнесе с Решение в полза на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност срещу ответника Боян Александров Ников от гр. Димитровград.
  Виж повече
 • 16.04.2009 | 00:00

  Съобщение - 16.04.2009 г.

  Великотърновският апелативен съд и Габровският окръжен съд постановиха Решения по заведени дела за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност от Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност. Общата стойност на отнетото имущество в полза на държавата е 310 642,20 лв.
  Виж повече