Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Актуално - Новини

 • 02.09.2009 | 00:00

  Съобщение - 02.09.2009 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност заведе дела за отнемане на имущество придобито от престъпна дейност срещу Благовест Субашев от гр. Пловдив, с цена на иска - 689 111лв. и срещу Недялко Стефанов от гр. Правец, с цена на иска - 379 694 лв.
  Виж повече
 • 25.08.2009 | 00:00

  Съобщение - 25.08.2009 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, заведе в Пловдивския окръжен съд дело за отнемане на имущество в полза на държавата срещу Енчо Енчев от гр. Пловдив. Процесното имущество е на обща стойност 845 508 лв.
  Виж повече
 • 18.08.2009 | 00:00

  Съобщение - 18.08.2009 г.

  Габровският окръжен съд се произнесе в полза на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност по заведено дело за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност. Спеченото на първа съдебна инстанция дело е срещу лицето Иван Миндов от гр. Габрово, с обща стойност на отнетото имуществото 187 700 лв.
  Виж повече
 • 11.08.2009 | 00:00

  Съобщение - 11.08.2009 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, заведе две дела за отнемане на имущество в полза на държавата, придобито от престъпна дейност, пред Варненски окръжен съд срещу Веселин Христов Данов с цена на иска 4 906 643.35 лв. и срещу Христо Веселинов Данов с цена на иска 2 813 770.08 лв.
  Виж повече
 • 27.07.2009 | 00:00

  Съобщение - 27.07.2009 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, спечели на първа съдебна инстанция дело за отнемане на имущество в полза на държавата, придобито от престъпна дейност срещу Димитър Желязков - Митьо Очите, с обща стойност на имуществото - 2 357 883 лв.
  Виж повече
 • 22.07.2009 | 00:00

  Съобщение - 22.07.2009 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, заведе дело за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, на обща стойност 3 237 010 лв., срещу Пламен Кръстев от гр. Перник.
  Виж повече
 • 14.07.2009 | 00:00

  Съобщение - 14.07.2009 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, спечели на първа съдебна инстанция 24-тото си дело за отнемане на имущество в полза на държавата, придобито от престъпна дейност с обща стойност на имуществото - 330 000 лв.
  Виж повече
 • 08.07.2009 | 00:00

  Съобщение - 08.07.2009 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, заведе дело за отнемане в полза на държавата, на имущество придобито от престъпна дейност, на обща стойност от 1 863 379 лв., срещу Милена Петрова от гр. Самоков (съпруга на Ивайло Георгиев Чукачев).
  Виж повече
 • 02.07.2009 | 00:00

  Съобщение - 02.07.2009 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, спечели на първа съдебна инстанция 23-то дело за отнемане на имущество в полза на държавата, придобито от престъпна дейност.
  Виж повече
 • 02.07.2009 | 00:00

  Съобщение - 02.07.2009 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност внесе в Кюстендилския окръжен съд мотивирани искове за налагане на обезпечителни мерки върху имуществото на Пламен Галев и Ангел Христов, с постоянни адреси - с. Ресилово, Кюстендилска област. Съдът се произнесе с определения и издаде обезпечителни заповеди за налагане на възбрани и запори върху имущество на обща стойност 4 493 748,40 лв.
  Виж повече