Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Актуално - Новини

 • 11.11.2009 | 00:00

  Съобщение - 11.11.2009 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, заведе в Окръжния съд в гр. Кюстендил дело за отнемане в полза на държавата на имущество придобито от престъпна дейност, на обща стойност от 885 607 лв., срещу Петър Илиев от гр. Кюстендил.
  Виж повече
 • 03.11.2009 | 00:00

  Съобщение - 03.11.2009 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, спечели в Сливенския окръжен съд заведено дело за отнемане на имущество в полза на държавата срещу Добрин Шопов от гр. Сливен.
  Виж повече
 • 28.10.2009 | 00:00

  Съобщение - 28.10.2009 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, заведе дела за отнемане на имущество по Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (ЗОПДИППД), с обща стойност 1 356 829 лв.
  Виж повече
 • 26.10.2009 | 00:00

  Съобщение - 26.10.2009 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, спечели дело за отнемане на имущество в полза на държавата, придобито от престъпна дейност на първа съдебна инстанция в Добричкия окръжен съд. Ответник по делото е Живка Гаич, а общата стойност на отнетото имущество е 2 138 805 лв.
  Виж повече
 • 20.10.2009 | 00:00

  Съобщение - 20.10.2009 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, заведе в Софийски градски съд дело за отнемане в полза на държавата на имущество придобито от престъпна дейност, на обща стойност от 2 136 785 лв., срещу наследниците на Йордан Цонков от гр. София.
  Виж повече
 • 14.10.2009 | 00:00

  Съобщение - 14.10.2009 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, заведе в Окръжен съд Видин дело за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, с обща стойност от 810 679,94 лв. Ответник по делото е Иван Табаков, на 39 г. от гр. Видин.
  Виж повече
 • 06.10.2009 | 00:00

  Съобщение - 06.10.2009 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, спечели на първа съдебна инстанция 29-то дело за отнемане на имущество в полза на държавата, придобито от престъпна дейност. Общата стойност на процесното имущество е 169 900 лв.
  Виж повече
 • 29.09.2009 | 00:00

  Съобщение - 29.09.2009 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност окончателно спечели в полза на държавата, четвърто дело за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност. Общата стойност на отнетото имущество е в размер на 102 850 лв.
  Виж повече
 • 24.09.2009 | 00:00

  Съобщение - 24.09.2009 г.

  Софийският градски съд уважи внесеното мотивирано искане на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност за налагане на обезпечителни мерки, по бъдещ иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, срещу лицето Христо Ковачки. Общата стойност на обезпеченото имущество е в размер на 143 411 811,44 лв.
  Виж повече
 • 08.09.2009 | 00:00

  Съобщение - 08.09.2009 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, бе домакин на проведеното в гр. София трето по ред редовно заседание на Изпълнителното бюро на международната междуинституционална мрежа за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност - CARIN. На проведената среща присъстваха представители от САЩ, Великобритания, Франция, Испания, Холандия, Белгия, Чехия.
  Виж повече