Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Актуално - Новини

 • 28.05.2013 | 00:00

  Предстои заседание по делото за отнемане на имуществото на Братя Галеви

  На 29.05.2013г. в Окръжен съд - гр. Кюстендил ще бъде гледано делото, заведено от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) срещу Ангел Христов и Пламен Галев, техните съпруги и контролираните от тях дружества. Цената на иска за отнемане на придобитото от престъпна дейност имущество е на обща стойност 4 250 189 (четири милиона двеста и петдесет хиляди сто осемдесет и девет) лв., като от всяко от двете лица се претендира приблизително половината от посочената сума.
  Виж повече
 • 22.05.2013 | 00:00

  Председателят на КОНПИ участва в общото годишно събрание на мрежата КАРИН

  Председателят на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) Пламен Георгиев участва във втората среща на Ръководната група на мрежата на службите за установяване на престъпни активи КАРИН (CARIN) и Общото годишно събрание (AGM) на мрежата КАРИН.
  Виж повече
 • 22.05.2013 | 00:00

  Подписана е инструкция за взаимодействие във връзка с прилагането на ЗОНПИ

  С инструкцията се подобрява необходимата координация между институциите, за да може Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) да изпълнява ефективно задълженията си. Инструкцията беше подписана в Министерски съвет от председателя на КОНПИ Пламен Георгиев, главният прокурор Сотир Цацаров, председателят на ДАНС Константин Казаков и вицепремиерите и министри на вътрешните работи Цветан Цветанов и на финансите Симеон Дянков.
  Виж повече
 • 04.01.2013 | 00:00

  КОНПИ запорира имущество за над 4 100 000 лева на Веселин и Нина Георгиеви

  Обезпечителните мерки за възбрана и запор върху имуществото на станалия известен с аферата "Батко и Братко" Веселин Георгиев и неговата съпруга са наложени от Софийски градски съд и Сливенски окръжен съд по искане на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ). Запорираното в полза на държавата имущество е на стойност над 4 100 000 лв. и включва недвижими имоти, акции, облигации, дружествени дялове и банкови сметки.
  Виж повече
 • 23.10.2012 | 00:00

  Държавата отнема незаконно придобито имущество от Йордан Тонов

  С определение от 09.10.2012 г. Върховният касационен съд (ВКС) потвърди отнемането на незаконно придобито имущество от Йордан Тонов, известен като Данчо Пръча. Имуществото е на стойност 1 267 793 лв. и е отнетото в полза на държавата по искане на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (КУИППД).
  Виж повече
 • 05.10.2012 | 00:00

  Държавата отнема незаконно придобито имущество на стойност 1 797 835 лева

  С решение от 01.10.2012 г. Върховният касационен съд (ВКС) потвърди отнемането на незаконно придобито имущество от Валери Тодоров и съпругата му Вера Тодорова от гр. Враца. Делото за отнемане е образувано през 2007 г. по искане на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (КУИППД).
  Виж повече
 • 17.08.2012 | 00:00

  КУИППД внесе иск за отнемане на имуществото на „Братя Галеви“

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (КУИППД) внесе иск в окръжния съд в Кюстендил за отнемане на имущество от Ангел Христов и Пламен Галев, техните съпруги и контролираните от тях дружества. Цената на иска за отнемане на придобитото от престъпна дейност имущество е на обща стойност 4 250 189 (четири милиона двеста и петдесет хиляди сто осемдесет и девет) лв., като от всяко от двете лица се претендира приблизително половината от посочената сума.
  Виж повече
 • 06.08.2012 | 00:00

  Имущество на стойност 2 516 223 лева е отнето в полза на държавата от четирима

  През месец юли 2012 г. Върховният касационен съд е потвърдил четири решения на предишни инстанции, с които по искане на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (КУИППД), се отнема незаконно придобито имущество от четири лица на обща стойност 2 516 223 лв.
  Виж повече
 • 19.06.2012 | 00:00

  Имущество за близо 100 млн. лв. е запорирано по искане на КУИППД

  В периода от 01.04.2012 г. до 15.06.2012 г. Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (КУИППД) е постановила 32 решения за внасяне в съда на мотивирано искане за налагане на обезпечителни мерки. Съдът е постановил запор и възбрана на стойност 98 971 188 лв. За цялата 2011 г. Комисията е предявила искове за запор на имущество на стойност 84 935 661 лв. Видно от цитираните данни през последните месеци Комисията работи много по-ефективно в сравнение с минал период.
  Виж повече
 • 19.05.2012 | 00:00

  От началото на годината е отнето незаконно придобито имущество на стойност над 6 млн. лв.

  В резултат от работата на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (КУИППД) за четирите месеца от началото на годината държавата е отнела имущество на 12 лица. Стойността на отнетото имущество възлиза на 6 035 158 лв., като най-ниската сума за едно лице е 143 100 лв., а най-високата - 1 797 835 лв.
  Виж повече