Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Актуално

 • 11.05.2009 | 00:00

  Съобщение - 11.05.2009 г.

  КУИППД спечели двадесето дело на първа съдебна инстанция за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, с обща стойност на иска - 102 850 лв. Пазарджишкият окръжен съд се произнесе с Решение в полза на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност срещу ответника Димчо Василев Стоилов от гр. Пловдив - осъден за престъпления по чл.308, ал.3 чл.155, ал.3 чл.172а, ал.2 и чл.608, ал.7 от НК, с влязла в сила присъда на 11.04.2008 г.
  Виж повече
 • 29.04.2009 | 00:00

  Съобщение - 29.04.2009 г.

  Хасковският окръжен съд се произнесе с Решение в полза на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност срещу ответника Боян Александров Ников от гр. Димитровград.
  Виж повече
 • 16.04.2009 | 00:00

  Съобщение - 16.04.2009 г.

  Великотърновският апелативен съд и Габровският окръжен съд постановиха Решения по заведени дела за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност от Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност. Общата стойност на отнетото имущество в полза на държавата е 310 642,20 лв.
  Виж повече
 • 14.04.2009 | 00:00

  Съобщение - 14.04.2009 г.

  Старозагорският окръжен съд се произнесе с Решение в полза на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, с което КУИППД спечели шестнайсето дело за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност. Ответник по спечеленото дело е Ариф Салим Ахмед от гр. Стара Загора. Стойността на отнетото имущество е 458 000 лв.
  Виж повече
 • 02.04.2009 | 00:00

  Съобщение - 02.04.2009 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност дело спечели петнайсето дело за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, със стойност на имуществото - 1 752 275 лв. До този момент това е най-висока стойност на отнето имущество в полза на държавата в цялата страна.
  Виж повече
 • 31.03.2009 | 00:00

  Съобщение - 31.03.2009 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност наложи обезпечителни мерки по бъдещ иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Александър Томов. Общата стойност на обезпеченото имущество към настоящия момент е в размер на 827 956 лв.
  Виж повече
 • 25.03.2009 | 00:00

  Съобщение - 25.03.2009 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, заведе в четири съдилища пет дела за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност срещу лица, за които има образувани производства по Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (ЗОПДИППД).
  Виж повече
 • 17.03.2009 | 00:00

  Съобщение - 17.03.2009 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, заведе в Окръжен съд Варна, дело за отнемане в полза на държавата на имущество придобито от престъпна дейност, на обща стойност 1 914 847,47 лв., срещу Слави Харалампиев.
  Виж повече
 • 25.02.2009 | 00:00

  Съобщение - 25.02.2009 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, заведе дело за отнемане в полза на държавата на имущество срещу Кирил Малчиковски, с постоянен адрес гр. София. КУИППД претендира за отнемане в полза на държавата, на имущество на обща стойност от 1 605 400лв., на колкото е оценено придобитото от лицето и неговото семейство имущество, за което не са установени законни доходи.
  Виж повече
 • 17.02.2009 | 00:00

  Съобщение - 17.02.2009 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност внесе мотивирано искане за налагане на обезпечителни мерки срещу ЕЛИЗАБЕТ ЕЛЕНА ВОН МЕССИНГ, родена в гр. Ленинград, притежаваща филандски паспорт, с настоящ адрес - гр. София.
  Виж повече