Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Актуално

 • 08.07.2009 | 00:00

  Съобщение - 08.07.2009 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, заведе дело за отнемане в полза на държавата, на имущество придобито от престъпна дейност, на обща стойност от 1 863 379 лв., срещу Милена Петрова от гр. Самоков (съпруга на Ивайло Георгиев Чукачев).
  Виж повече
 • 02.07.2009 | 00:00

  Съобщение - 02.07.2009 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, спечели на първа съдебна инстанция 23-то дело за отнемане на имущество в полза на държавата, придобито от престъпна дейност.
  Виж повече
 • 02.07.2009 | 00:00

  Съобщение - 02.07.2009 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност внесе в Кюстендилския окръжен съд мотивирани искове за налагане на обезпечителни мерки върху имуществото на Пламен Галев и Ангел Христов, с постоянни адреси - с. Ресилово, Кюстендилска област. Съдът се произнесе с определения и издаде обезпечителни заповеди за налагане на възбрани и запори върху имущество на обща стойност 4 493 748,40 лв.
  Виж повече
 • 29.06.2009 | 00:00

  Съобщение - 29.06.2009 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, заведе искове за отнемане на имущество по Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (ЗОПДИППД), с обща стойност 1 715 357,70 лв.
  Виж повече
 • 16.06.2009 | 00:00

  Съобщение - 16.06.2009 г.

  СГС и Благоевградският окръжен съд уважиха внесените от Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност искове за налагане на обезпечителни мерки срещу Костадин Хаджииванов от гр. Петрич.
  Виж повече
 • 09.06.2009 | 00:00

  Съобщение - 09.06.2009 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, заведе в Окръжен съд Пловдив, дело за отнемане в полза на държавата на имущество придобито от престъпна дейност, на обща стойност от 1 312 516,49 лв., срещу Димитър Димитров от гр. Пловдив.
  Виж повече
 • 01.06.2009 | 00:00

  Съобщение - 01.06.2009 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, спечели 22-ро дело на първа съдебна инстанция за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност в полза на държавата.
  Виж повече
 • 01.06.2009 | 00:00

  Съобщение - 01.06.2009 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, заведе в три съдилища пет дела за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, на обща стойност 1 452 843,27 лв.
  Виж повече
 • 26.05.2009 | 00:00

  Съобщение - 26.05.2009 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, заведе дело за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, на обща стойност 1 127 520,80 лв., срещу Стефко Стоянов от гр. Габрово.
  Виж повече
 • 14.05.2009 | 00:00

  Съобщение - 14.05.2009 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, спечели на първа съдебна инстанция поредно дело за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, със стойност на имуществото 188 132,65 лв.
  Виж повече