Република България
Комисия за отнемане на
незаконно придобито имущество
— 01.02.2017

КОНПИ иска над половин милион от обвиняем за лихварство

Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) иска отнемане на имущество за 576 660 лв. от Сюлейман Камбуров от Разград, стана ясно на първото заседание по делото на Разградският окръжен съд.
Виж повече
— 31.01.2017

КОНПИ спечели на първа инстанция две дела за близо 1 млн. лв.

Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) спечели на първа инстанция две дела за отнемане на имущество на обща стойност от близо 1 млн. лв.
Виж повече
— 26.01.2017

Позиция на КОНПИ по доклада на Eвропейската комисия относно напредъка на България по Механизма за сътрудничество и прове

Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) получи висока оценка за дейността си, според доклада на Европейската комисия за напредъка на България по Механизма за сътрудничество и проверка.
Виж повече
— 20.01.2017

КОНПИ спечели на втора инстанция дело срещу измамница от Долни Дъбник

Великотърновският апелативен съд потвърди решението на Плевенският окръжен съд, с което от съпрузите Иван и Иванка Маринови се отнема имущество на обща стойност 253 933 лв. Това са основно златни накити – монети, пендари, висулки, гривни, пръстени и синджири. Процедурата срещу тях е по реда на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество.
Виж повече
— 30.12.2016

Областната администрация на Перник получава имот, отнет от КОНПИ

Областният управител на Перник ще получи правото да се разпорежда с търговски център „Йоина“. Това става ясно от решение на Министерския съвет, с което по предложение на Междуведомствиения съвет за управление на отнетото имущество правителството се разпореди със собственост по влезли в сила решения по искове на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ).
Виж повече
— 15.12.2016

Вещи лица ще проверяват пътуванията на братя Галеви

Кюстендилският окръжен съд уважи искането на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) за допускане на допълнителни задачи към назначената на предишното заседание съдебно-икономическа експертиза по делото за отнемане на имущество на Пламен Галев и Ангел Христов, известни като братя Галеви.
Виж повече
виж всички новини


Кои сме ние

Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) е независим специализиран постояннодействащ държавен орган, създаден със Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (ЗОПДНПИ)(обн. ДВ, бр.38 от 18.03.2012 г.). Тя е правоприемник на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (КУИППД), създадена със Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (обн. ДВ, бр. 19 от 01.03.2005 г.). Комисията се отчита за своята дейност пред Народното събрание на Република България.
На пълна проверка от страна на Комисията на имуществото и доходите за 10 години назад подлежат всички лица, за които са налице условията по чл. 22 ал.1 или чл. 24 от ЗОПДНПИ. Процедурата може да бъде стартирана единствено след уведомление от прокурор или уведомление от Министерството на правосъдието, когато в друга държава срещу български гражданин е образувано наказателно производство или е влязла в сила присъда, за престъпления, съответни на посочените в чл. 22 ал 1.
Виж повече

Състав на комисията

Комисията е колективен орган, който се състои от петима членове, включително председател и заместник-председател. Председателят на комисията се назначава от министър-председателя. Заместник-председателят и двама от членовете се избират от Народното събрание, а един от членовете се назначава от президента на републиката. Народното събрание осъществява парламентарен контрол върху дейността на комисията.
Виж повече