Република България
Комисия за отнемане на
незаконно придобито имущество
— 08.04.2016

Гражданска конфискация срещу Цветан Василев за 2.2 млрд.лв.

Във връзка с огромния интерес по случая, публикуваме обобщена информация по внесения иск за конфискация. Текстът е достъпен на български и английски език.
Виж повече
— 25.05.2016

КОНПИ отне имущество за над 765 000 лв.

Върховният касационен съд (ВКС) не допусна обжалване и потвърди отнемане на имущество за 765 417 лв. по два иска на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) по реда на отменения Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност.
Виж повече
— 16.05.2016

КОНПИ отне имущество за близо 800 000 лв. от наркопласьор и фалшификатор

Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) спечели две дела за близо 800 000 лв. срещу осъден за фалшификация на документи и срещу осъден за разпространение на наркотици.
Виж повече
— 11.05.2016

КОНПИ отне имущество след присъда във Франция

Върховният касационен съд (ВКС) не допусна касационно обжалване и потвърди отнемането на имущество за 124 156 лв. от Вели Мехмед по иск на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ).
Виж повече
— 10.05.2016

ВКС потвърди конфискацията на имущество за близо половин милион от Димитър Димитров

Върховният касационен съд (ВКС) не допусна касационно обжалване и потвърди решенията на Варненския окръжен и Варненския апелативен съд, с които от Димитър Димитров по иск на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) се отнема собственост на обща стойност 493 203 лв.
Виж повече
виж всички новини


Кои сме ние

Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) е независим специализиран постояннодействащ държавен орган, създаден със Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (ЗОПДНПИ)(обн. ДВ, бр.38 от 18.03.2012 г.). Тя е правоприемник на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (КУИППД), създадена със Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (обн. ДВ, бр. 19 от 01.03.2005 г.). Комисията се отчита за своята дейност пред Народното събрание на Република България.
На пълна проверка от страна на Комисията на имуществото и доходите за 10 години назад подлежат всички лица, за които са налице условията по чл. 22 ал.1 или чл. 24 от ЗОПДНПИ. Процедурата може да бъде стартирана единствено след уведомление от прокурор или уведомление от Министерството на правосъдието, когато в друга държава срещу български гражданин е образувано наказателно производство или е влязла в сила присъда, за престъпления, съответни на посочените в чл. 22 ал 1.
Виж повече

Състав на комисията

Комисията е колективен орган, който се състои от петима членове, включително председател и заместник-председател. Председателят на комисията се назначава от министър-председателя. Заместник-председателят и двама от членовете се избират от Народното събрание, а един от членовете се назначава от президента на републиката. Народното събрание осъществява парламентарен контрол върху дейността на комисията.
Виж повече