Република България
Комисия за отнемане на
незаконно придобито имущество
— 23.06.2017

КОНПИ спечели две дела срещу „ало-булки“

Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) спечели две дела срещу така наречените „ало-булки“ на обща стойност 670 000 лв. Решенията са по реда на Закона за отнемане на незаконно придобито имущество.
Виж повече
— 02.06.2017

КОНПИ отне имущество за 446 245 лв. от Яхия Хашиев

С окончателно решение Върховният касационен съд потвърди отнемането на имущество на обща стойност 446 245 лв. от Яхия Хашиев, чеченец с руски паспорт, който има статут на постоянно пребиваващ в България. Процедурата на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) срещу него е по реда на отменения Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност
Виж повече
— 23.05.2017

КОНПИ отне имущество за близо 460 000 лв.

Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) отне собственост на обща стойност 459 136 лв. по две съдебни решения, които са влезли в сила.
Виж повече
— 15.05.2017

КОНПИ спечели две дела срещу обвиняеми за пране на пари

Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) спечели иск за отнемане на собственост от Горан Станев от Долни Дъбник на обща стойност 140 625 лв. Това става ясно от решение на Върховния касационен съд (ВКС), с което не се допуска обжалване на решението на апелативния съд във Велико Търново (ВТАС).
Виж повече
— 04.04.2017

КОНПИ спечели дело за отнемане срещу Иван Дамбов

С влязло в сила окончателно решение по иск на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) Благоевградският окръжен съд постанови отнемане в полза на държавата на имущество на Иван Дамбов на обща стойност 96 750 лв.
Виж повече
— 17.03.2017

Бургаският окръжен съд отне имущество за 858 104 лв. от айтоски лихвар

Бургаският окръжен съд уважи иска на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) за отнемане на собственост в размер на 858 104 лв. от Лютви Мехмедалиев от Айтос.
Виж повече
виж всички новини


Кои сме ние

Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) е независим специализиран постояннодействащ държавен орган, създаден със Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (ЗОПДНПИ)(обн. ДВ, бр.38 от 18.03.2012 г.). Тя е правоприемник на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (КУИППД), създадена със Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (обн. ДВ, бр. 19 от 01.03.2005 г.). Комисията се отчита за своята дейност пред Народното събрание на Република България.
На пълна проверка от страна на Комисията на имуществото и доходите за 10 години назад подлежат всички лица, за които са налице условията по чл. 22 ал.1 или чл. 24 от ЗОПДНПИ. Процедурата може да бъде стартирана единствено след уведомление от прокурор или уведомление от Министерството на правосъдието, когато в друга държава срещу български гражданин е образувано наказателно производство или е влязла в сила присъда, за престъпления, съответни на посочените в чл. 22 ал 1.
Виж повече

Състав на комисията

Комисията е колективен орган, който се състои от петима членове, включително председател и заместник-председател. Председателят на комисията се назначава от министър-председателя. Заместник-председателят и двама от членовете се избират от Народното събрание, а един от членовете се назначава от президента на републиката. Народното събрание осъществява парламентарен контрол върху дейността на комисията.
Виж повече