Република България
Комисия за отнемане на
незаконно придобито имущество
— 08.04.2016

Гражданска конфискация срещу Цветан Василев за 2.2 млрд.лв.

Във връзка с огромния интерес по случая, публикуваме обобщена информация по внесения иск за конфискация. Текстът е достъпен на български и английски език.
Виж повече
— 10.09.2016

КОНПИ ОТНЕ ИМУЩЕСТВО ЗА 211 361 ЛЕВА ОТ ИВАН СТОЯНОВ

Върховният касационен съд (ВКС) не допусна касационно обжалване и потвърди иска на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) срещу Иван Стоянов от гр. Хасково.
Виж повече
— 28.07.2016

ВКС потвърди отнемането на имущество за 191 400 лв.

Върховният касационен съд (ВКС) не допусна касационно обжалване на решението на Варненския апелативен съд, с което по иск на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) от Шенол Илиев се отнема собственост за 191 400 лв.
Виж повече
— 26.07.2016

ВКС потвърди отнемането на имоти за 1.3 млн. лв. от Лино Тонан

Върховният касационен съд (ВКС) не допусна касационно обжалване на решението на Пловдивския апелативен съд, с което по иск на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) от италианския гражданин Лино Тонан се отнема собственост за 1 312 617 лв.
Виж повече
— 22.07.2016

ВКС потвърди отнемането на имущество за близо 319 000 лв. от перничанин

Върховният касационен съд (ВКС) не допусна обжалване и потвърди иска на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) срещу Николай Георгиев от Перник, известен с прякора Кимбата. Процедурата срещу него е по реда на отменения Закон за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност.
Виж повече
— 15.07.2016

Кюстендилският окръжен съд отложи делото за конфискация на имущество на Братя Галеви

Кюстендилският окръжен съд отложи делото за конфискация на имущество на Пламен Галев и Ангел Христов за 31 октомври 2016 година. Причината за отлагането е, че не са се явили двамата особени представители на Ангел Христов.
Виж повече
— 13.07.2016

ВКС постанови възобновяване на делото за конфискация срещу кмета на Несебър

Със свое определение № 335 Върховният касационен съд (ВКС) отмени определение на Бургаския апелативен съд и определение на Бургаския окръжен съд, с които беше прекратено делото за конфискация на имуществото на кмета на Несебър Николай Димитров по иск на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ).
Виж повече
виж всички новини


Кои сме ние

Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) е независим специализиран постояннодействащ държавен орган, създаден със Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (ЗОПДНПИ)(обн. ДВ, бр.38 от 18.03.2012 г.). Тя е правоприемник на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (КУИППД), създадена със Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (обн. ДВ, бр. 19 от 01.03.2005 г.). Комисията се отчита за своята дейност пред Народното събрание на Република България.
На пълна проверка от страна на Комисията на имуществото и доходите за 10 години назад подлежат всички лица, за които са налице условията по чл. 22 ал.1 или чл. 24 от ЗОПДНПИ. Процедурата може да бъде стартирана единствено след уведомление от прокурор или уведомление от Министерството на правосъдието, когато в друга държава срещу български гражданин е образувано наказателно производство или е влязла в сила присъда, за престъпления, съответни на посочените в чл. 22 ал 1.
Виж повече

Състав на комисията

Комисията е колективен орган, който се състои от петима членове, включително председател и заместник-председател. Председателят на комисията се назначава от министър-председателя. Заместник-председателят и двама от членовете се избират от Народното събрание, а един от членовете се назначава от президента на републиката. Народното събрание осъществява парламентарен контрол върху дейността на комисията.
Виж повече