Република България
Комисия за отнемане на
незаконно придобито имущество
— 04.04.2017

КОНПИ спечели дело за отнемане срещу Иван Дамбов

С влязло в сила окончателно решение по иск на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) Благоевградският окръжен съд постанови отнемане в полза на държавата на имущество на Иван Дамбов на обща стойност 96 750 лв.
Виж повече
— 17.03.2017

Бургаският окръжен съд отне имущество за 858 104 лв. от айтоски лихвар

Бургаският окръжен съд уважи иска на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) за отнемане на собственост в размер на 858 104 лв. от Лютви Мехмедалиев от Айтос.
Виж повече
— 13.03.2017

КОНПИ спечели на първа инстанция делото за отнемане срещу Веселин Данов

Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) спечели на първа инстанция дело за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Веселин Данов на обща стойност 4 192 501 лв.
Виж повече
— 02.03.2017

КОНПИ спечели дело срещу трафикант

Върховният касационен съд не допусна обжалване на решението на Великотърновския апелативен съд и постанови отнемане на имущество на обща стойност 108 000 лв. от Илия Христов по иск на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ).
Виж повече
— 27.02.2017

КОНПИ спечели три дела за близо 900 000 лв.

Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) спечели на първа инстанция три дела за общо 889 940 лв. Със свое решение Видинският окръжен съд потвърди изцяло иск на КОНПИ срещу Петьо Костов и майката на детето му Анжела Иванова на обща стойност 347 741 лв.
Виж повече
— 01.02.2017

КОНПИ иска над половин милион от обвиняем за лихварство

Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) иска отнемане на имущество за 576 660 лв. от Сюлейман Камбуров от Разград, стана ясно на първото заседание по делото на Разградският окръжен съд.
Виж повече
виж всички новини


Кои сме ние

Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) е независим специализиран постояннодействащ държавен орган, създаден със Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (ЗОПДНПИ)(обн. ДВ, бр.38 от 18.03.2012 г.). Тя е правоприемник на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (КУИППД), създадена със Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (обн. ДВ, бр. 19 от 01.03.2005 г.). Комисията се отчита за своята дейност пред Народното събрание на Република България.
На пълна проверка от страна на Комисията на имуществото и доходите за 10 години назад подлежат всички лица, за които са налице условията по чл. 22 ал.1 или чл. 24 от ЗОПДНПИ. Процедурата може да бъде стартирана единствено след уведомление от прокурор или уведомление от Министерството на правосъдието, когато в друга държава срещу български гражданин е образувано наказателно производство или е влязла в сила присъда, за престъпления, съответни на посочените в чл. 22 ал 1.
Виж повече

Състав на комисията

Комисията е колективен орган, който се състои от петима членове, включително председател и заместник-председател. Председателят на комисията се назначава от министър-председателя. Заместник-председателят и двама от членовете се избират от Народното събрание, а един от членовете се назначава от президента на републиката. Народното събрание осъществява парламентарен контрол върху дейността на комисията.
Виж повече