Република България
Комисия за отнемане на
незаконно придобито имущество
— 08.04.2016

Гражданска конфискация срещу Цветан Василев за 2.2 млрд.лв.

Във връзка с огромния интерес по случая, публикуваме обобщена информация по внесения иск за конфискация. Текстът е достъпен на български и английски език.
Виж повече
— 20.10.2016

България не е осъждана в Европейският съд по правата на човека заради КОНПИ

Европейският съд по правата на човека в Страсбург няма осъдителна присъда срещу България заради Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ). Това стана ясно по време на семинар „Съдебни решения по европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи, свързани пряко или косвено с въпросите за конфискация и възстановяване на активи“ в рамките на проект „Усъвършенстване на системата за установяване на активи в България“, по програма BG13 на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014.
Виж повече
— 13.10.2016

КОНПИ спечели на първа инстанция делото за отнемане срещу Росен Чолов

Софийският градски съд (СГС) е уважил иска на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) срещу Росен Чолов и е постановил отнемане на имущество на стойност 537 507 лв.
Виж повече
— 12.10.2016

КОНПИ отне имущество за близо половин милион лева

Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) спечели окончателно две дела за отнемане на собственост на обща стойност 467 287 лв. От Атанас Тончев, бившата му съпруга и дъщеря му се отнема имущество за 241 555 лв.
Виж повече
— 04.10.2016

КОНПИ отне имущество за близо 200 000 лв. от шуменски измамници

Шуменският окръжен съд уважи изцяло иска на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) срещу Мехмед Рамаданов и съпругата му на обща стойност 198 255 лв. Решението не е обжалвано и е влязло в сила.
Виж повече
— 10.09.2016

КОНПИ ОТНЕ ИМУЩЕСТВО ЗА 211 361 ЛЕВА ОТ ИВАН СТОЯНОВ

Върховният касационен съд (ВКС) не допусна касационно обжалване и потвърди иска на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) срещу Иван Стоянов от гр. Хасково.
Виж повече
— 28.07.2016

ВКС потвърди отнемането на имущество за 191 400 лв.

Върховният касационен съд (ВКС) не допусна касационно обжалване на решението на Варненския апелативен съд, с което по иск на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) от Шенол Илиев се отнема собственост за 191 400 лв.
Виж повече
виж всички новини


Кои сме ние

Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) е независим специализиран постояннодействащ държавен орган, създаден със Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (ЗОПДНПИ)(обн. ДВ, бр.38 от 18.03.2012 г.). Тя е правоприемник на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (КУИППД), създадена със Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (обн. ДВ, бр. 19 от 01.03.2005 г.). Комисията се отчита за своята дейност пред Народното събрание на Република България.
На пълна проверка от страна на Комисията на имуществото и доходите за 10 години назад подлежат всички лица, за които са налице условията по чл. 22 ал.1 или чл. 24 от ЗОПДНПИ. Процедурата може да бъде стартирана единствено след уведомление от прокурор или уведомление от Министерството на правосъдието, когато в друга държава срещу български гражданин е образувано наказателно производство или е влязла в сила присъда, за престъпления, съответни на посочените в чл. 22 ал 1.
Виж повече

Състав на комисията

Комисията е колективен орган, който се състои от петима членове, включително председател и заместник-председател. Председателят на комисията се назначава от министър-председателя. Заместник-председателят и двама от членовете се избират от Народното събрание, а един от членовете се назначава от президента на републиката. Народното събрание осъществява парламентарен контрол върху дейността на комисията.
Виж повече